« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 13. nädala eelinfo (26.03-01.04.2018)

06.03-08.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees näitus „Kunst sünnib südamest väikesest ja suurest". Näitus on valminud lasteaed Walko laste ja lastevanemate koostöös
13.03-31.03 Valga muuseumis näitus „100 aastat liikuvaid pilte"
14.03-10.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees näitus „Minni Vähi ja tantsupeod"
22.03-10.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis Valga Jaanikese kooli laste tööde näitus
Märtsi sündmused Valga vallas

 

 Esmaspäev, 26.märts

- kell 9 vallavalitsuse infotund nõupidamiste ruumis. Osalevad volikogu esimees, asevallavanemad, ametite juhatajad ja volikogu esimees. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
- kell 10.30 sotsiaaltöö teenistuse spetsialistide õppepäev Karulas. Osalevad sotsiaaltöö teenistuse ametnikud
- kell 11.30 haridusmessi kokkuvõtete tegemine. Osalevad koostöö- ja kogukonnaprojektide spetsialist Marika Muru, haridusspetsialist Ivi Tigane ja spordi- ja noorsootöö spetsialist Karl Kirt
- kell 14 Valgamaa klassiõpetajate seminar Valgamaa kutseõppekeskuses. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 16 Valga põhikooli hoolekogu koosolek. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 17.30 Valga kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosolek. Osaleb kultuuri- ja haridusteenistuse kultuurispetsialist Merce Mäe

 

Teisipäev, 27. märts
- kell 9.30 volikogu esimees Külliki Siilak ja vallavanem Margus Lepik külastavad Valga Puuetega Inimeste Koda
-  kell 10 lastekodu Kurepesa hoolekogu. Osaleb sotsiaaltöö teenistuse juhataja Meeli Tuubel  - kell 11 Valga linna üldplaneeringu 2030+ arutelu nõupidamiste ruumis. Osalevad volikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik ja valdkonna spetsialistid
- kell 15 Leader meetme projekti  „Karula valla Lüllemäe mänguväljak-virgestusala" arutelu nõupidamiste ruumis. Osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru
27.03 elamumajanduse ümarlaud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, Tallinnas. Osaleb ehitus- ja planeerimisteenistuse  juhataja Urmas Möldre
27.-29.03 haridusprogramm Valga muuseumis. Filmiteemalised haridustunnid  „100 aastat liikuvaid pilte"

 

Kolmapäev, 28.märts
- kell 8.15 hommikusöök Valga-Valka ettevõtjatega kohvikus Carl. Osalevad vallavanem Margus Lepik ning ettevõtlus-ja arenguspetsialist Triin Roo
- kell 10 Valgamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek nõupidamiste ruumis. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv
-  kell 10 toimub projekti "TENTacle" kohtumine juhtpartneriga ( Blekinge regioon, Rootsi) ning Vidzeme regiooni esindajatega vallavalitsuses. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase ja välisprojektide juhtivspetsialist Marika Post
- kell 13.30 Natura 2000 toetuste infopäev Valga kutseõppekeskuses. Osaleb metsandusspetsialist Ainar Pikk
- kell 15 nõupidamine Valga muuseumis seoses 4. mail toimuva Euroopa Päeva korraldamisega Valgas. Osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru


Neljapäev, 29.märts
- kell 10 Tartu Ülikooli eetikakeskuse heade praktikate päev. Heade praktikate päeval tutvustavad oma kooli väärtuskasvatuslikke põhimõtteid ja parimaid praktikaid  Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Nissi põhikool, Sillamäe gümnaasium, Kilingi-Nõmme gümnaasium  ja Ilmatsalu põhikool. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist
Ivi Tigane
- kell 11  MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse teabepäev Tallinnas Vabariigi Presidendi Kantseleis. Osaleb haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre

 

Puhkused
26.03-30.03 ehitusspetsialist Kairid Leks viibib puhkusel, asendab ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode

 

Lisainfo:
Sirje Lemmik
Valga Vallavalitsus
Meediaspetsialist
GSM:+372 5663 2504
Sirje.lemmik@valga.ee
www.valga.ee