« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 14.02.2019 istung

Valga Vallavalitsuse 14.veebruaril toimunud istungil otsustati:

 kinnitada Hargla Kooli hoolekogu  koosseis alljärgnevalt:

Vallavalitsuse määratud esindaja Kalmer Sarv
Vallavolikogu poolt määratud esindaja Monika Rogenbaum
Õpilasesinduse poolt määratud esindaja Kadri Rätsepp
Lasteaia laste vanemate esindaja Kertu Teemägi
Kooli vanemate esindajad: Sirle Ruotsi, Valdeko Nielson, Imbi Rattasepp, Janeli Nielson
Hargla Kooli õppenõukogu esindaja Evi Oherjus
Hargla kooli lasteaia pedagoogide esindaja Hele Zilmer

määrata

Valga maakonnas Valga vallas liikluspindade ruumikujud ja nimetused vastavalt: Tsirguliina alevikus Jõe põik; Lüllemäe külas Kullamäe tee, Kullamäe põik ja Bussijaama tee. 

kinnitada

kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad 2019. aastaks:

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalemine, etenduste väljatoomine ja orkestrid, tegevustoetus 800 eurot;

Rahvakultuuri püsimisele ja arengule ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele kaasaiatavad mittetulundusühingud, tegevustoetus 750 eurot;

Harrastustegevust pakkuvad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud, tegevustoetus 700 eurot;

Stuudiole Joy kinnitada pedagoogide palgafondiks pearahana Valga valda sisse kirjutatud lapse või noore kohta 372 eurot ja väljaspool Valga valda sisse kirjutatud lapse või noore kohta 85 eurot.

eraldada

kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühendustele tegevustoetust ja projektitoetusteks:

1.1. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalemine, etenduste väljatoomine ja orkestrid.

TAOTLEV MTÜ

ERALDATUD

Rahvatantsurühm Rukkilill

800

Pilleriin

800

Sõsarad

800

Lotamõisa Arendus

800

Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor

800

Segakoor Rõõm

800

Kungla

800

Liivimaa Noorteorkester

800

Piirilinna Bigbänd

800

 

1.2. Rahvakultuuri püsimisele ja arengule ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele kaasaiatavad mittetulundusühingud.

Joude

750

Valga Ukraina Selts „Kalyna"

750

Valga Kammerkoor

750

Lüllemäe Rahvaõpistu

750

Rahvatantsuselts Karikakar

750

Epre Arendus

750

Valga Muuseumisõprade Selts

750

 

1.3. Harrastustegevust pakkuvad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud.

TASAKAAL

700

Shammasa

700

EveMar

700

Ansambel „ENELAS"

700

Valga Südamesõprade Selts

700

KERLI BUUTIPOP

700

STUUDIO TIINA

700

Filmiklubi Duubel 2

700

Valga Rockiklubi

700

Karula Kultuuriselts

700

 

1.4. Suunatud tegevus lastele ja noortele läbi erinevate õpperühmade. Toetus

eraldatakse pedagoogide palgafondiks pearaha alusel.

Stuudio JOY 

30 160

 

1.5. Projektide toetuseks

2019 aastaks

52 390

 

võtta vastu

pärandvarana neli eraisikutele kuulunud korterit Valga linnas

muuta

Valga linnavalitsuse korralduse 20.03.2013 nr 64 p.1 ja 2.2 ning sõnastada see järgmiselt: anda otsustuskorras RV TEST OÜ kasutusse raudteejaamas aadressil Jaama pst 12, Valga linn asuv ruum nr 91 üldpinnaga 18,1 m2. Üür koos kõrvalkuludega 90.50 eurot kuus;

Valga Vallavalitsuse 21.11.2018 korraldust nr. 434 „Liikluspindadele ruumikuju ja nime määramine" Lisa 1.1 osas, sõnastades see alljärgnevalt: Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee;

Valga vallavalitsuse korraldust 16.01.2018 nr 26 p. 1 (vallavarakomisjoni koosseis) järgmiselt:

Esimees:  munitsipaalvara teenistuse juhtivspetsialist Pille Meriroos
Liikmed: rahandusteenistuse juhataja-pearaamatupidaja Annely Adrat
ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre
ehitus- ja planeerimisteenistuse planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla
munitsipaalvara teenistuse spetsialist Janek Rennu
Valga Vallavolikogu poolt määratud isik;

Valga vallavalitsuse 21.11.2018 korraldust nr 418"Aadressiandmete korrastamine ja sihtotstarbe määramine" Lüllemäe ja Raavitsa küla osas.

võõrandada

avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

korteriomand Kesk tn 18-6, Valga linn alghinnaga 200 eurot, tagatisraha 20 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

korteriomand Kesk tn 18-10, Valga linn, Valga vald alghinnaga 200 eurot, tagatisraha 20 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

väljastada

kasutusluba Valga vallas Korijärve külas Võime laut kinnistul asuvale rekonstrueeritud vabapidamiskanalale;

Õru aleviku Õru puhkeala kinnistule rajatud seiklusrajale.

lugeda

korraldatud jäätmeveoga kindlatel tähtaegadel mitteliitunuks põhjendatud taotluse esitanud eraisikud.

esitada

Valga vallavolikogule kinnitamiseks alljärgnevate määruste ja otsuste eelnõud:

Riigihanke korraldamine auto ostuks Valga kultuuri- ja huvialakeskusele;
Kinnistule Valga valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine ja eratee avalikuks kasutuseks määramine;
Valga lasteaed Buratino arengukava aastateks 2019-2021;
Valga lasteaed Kaseke arengukava aastateks 2019-2021;
Õru lasteaed-algkooli arengukava aastateks 2019-2021;
Valga lasteaed Walko arengukava aastateks 2019-2021;
Priimetsa Kooli arengukava aastateks 2019-2021;
Valga Perekeskus Kurepesa põhimäärus