« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 15. mai 2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 15.05.2020 erakorralisel istungil otsustati:

Määrata Valga Vallavalitsuse esindajaks mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu asevallavanem Karl Kirt.

Võtta vastu:

 • isiku pärandvara, kelle viimane elukoht oli Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Võru tn 34-1;
 • isiku pärandvara, kelle viimane elukoht oli Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Oru tn 6-4.

Võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

 • Korteriomand: Valga vald, Taheva küla, Tiigi, korteriomand nr 7 (registriosa nr 1778240) alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Korteriomand: Valga vald, Lüllemäe küla, Kullamäe tee 10-8 (registriosa nr 2310340) alghinnaga 2500 eurot, tagatisraha 250 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Kinnistu: Valga vald, Valga linn, Aasa tn 1 (registriosa nr 130040) alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile üüri alghinda määramata Perve 30, Valga linn asuv kohvikuruum järgmistel tingimustel:

 • üürnik tagab kohvikuruumi avamise ja väljaarendamise hiljemalt 1 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 • üürnik tagab kohviku lahtioleku ajavahemikul 01. juuni - 30. august;
 • üürnik tasub kohvikuga seotud kõrvalkulud (elekter, vesi);
 • kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vallas Kallikülas Mullika kinnistule (katastritunnus 77901:005:0002) rajatud 40 kW päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221328078);
 • Valga vallas Lüllemäe külas Köstrinurme kinnistule (katastritunnus 28902:002:0850) rajatud kanalisatsioonisüsteemile (ehitisregistri kood 221308312);
 • Valga vallas Lüllemäe külas Suur-Tammeloigu kinnistule (katastritunnus 28902:002:0430) rajatud kanalisatsioonisüsteemile (ehitisregistri kood 221301117).

Jagada Hargla külas asuvad maaüksused ning määrata uutele tekkinud reaalosadele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

1. Kultuurimaja maaüksuse (katastritunnus 77901:004:0007; pindala 14 612 m2; 100% ühiskondlike ehitiste maa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Hargla küla, Kultuurimaja 100% ühiskondlike ehitiste maa;
 • Valga vald, Hargla küla, 67 Võru-Mõniste-Valga tee, 100% transpordimaa.

2. Õie maaüksuse (katastritunnus 77901:004:1850; pindala 3570 m2; 100% elamumaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Hargla küla, Õie 100% elamumaa;
 • Valga vald, Hargla küla, 67 Võru-Mõniste-Valga tee, 100% transpordimaa.

3. Ojakääru maaüksuse (katastritunnus 77901:004:1840; pindala 3883 m2; 100% elamumaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Hargla küla, Ojakääru 100% elamumaa;
 • Valga vald, Hargla küla, 67 Võru-Mõniste-Valga tee, 100% transpordimaa.

4. Astri maaüksuse (katastritunnus 77901:004:1470; pindala 13317 m2; 100% elamumaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Hargla küla, Astri 100% elamumaa;
 • Valga vald, Hargla küla, 67 Võru-Mõniste-Valga tee, 100% transpordimaa.

Määrata Valga vallas asuvatele hoonetele unikaalaadressid alljärgnevalt:

 • Vabaduse tn 33 laohoone (ehitisregistri kood 120568590) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 33/1;
 • Viljandi tn 22 elamu (ehitisregistri kood 111019551) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Viljandi tn 22/1;
 • Viljandi tn 78 elamu (ehitisregistri kood 111016274) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Viljandi tn 78/1;
 • Õru elamu (ehitisregistri kood 111026896) uueks aadressiks Valga vald, Õruste küla, Õru/1;
 • Sireli tn 28 saun (ehitisregistri kood 111032932) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Sireli tn 28/1;
 • Mooni tn 2 saun (ehitisregistri kood 111032932) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Mooni tn 2/1;
 • Männi tn 9 suvemaja (ehitisregistri kood 111035945) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tn 9/1;
 • Vabriku elamu (ehitisregistri kood 120651768) uueks aadressiks Valga vald, Õruste küla, Vabriku/1;
 • Aia tn 11 garaaž-kuur (ehitisregistri kood 111037780) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Aia tn 11/1;
 • Torni tn 7 kõrvalhoone (ehitisregistri kood 120772408) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Torni tn 7/1;
 • Rohtla elamu (ehitisregistri kood 120297520) uueks aadressiks Valga vald, Priipalu küla, Rohtla/1;
 • Viljandi tn 2 kauplus (ehitisregistri kood 120075613) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Viljandi tn 2/1;
 • Nelgi tn 12 saun-kõrvalhoone (ehitisregistri kood 120744818) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Nelgi tn 12/1;
 • Turu tn 3 müügihall (ehitisregistri kood 120277588) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Turu tn 3/1;
 • Kungla tn 31 bowlingu saal (ehitisregistri kood 120284341) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kungla tn 31/1;
 • Vabaduse tn 38 administratiivhoone (ehitisregistri kood 111022516) uueks aadressiks, Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 38/1;
 • Vabaduse tn 38 katlamaja (ehitisregistri kood 111022556) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 38/2;
 • Vabaduse tn 38 kiosk (ehitisregistri kood 120576477) uueks aadressiks, Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 38/3;
 • Kirikumõisa leerimaja (ehitisregistri kood 120688848) uueks aadressiks, Valga vald, Hargla küla, Kirikumõisa/1;
 • Rõõmu saunamaja (ehitisregistri kood 121283719) uueks aadressiks Valga vald, Õlatu küla, Rõõmu/1;
 • Männimetsa elamu (ehitisregistri kood 121281492) uueks aadressiks Valga vald, Karula küla, Männimetsa/1;
 • Männimetsa elamu (ehitisregistri kood 111027727) uueks aadressiks Valga vald, Karula küla, Männimetsa/2;
 • Postupalu elamu (ehitisregistri kood 120574148) uueks aadressiks Valga vald, Vilaski küla, Postupalu/1;
 • Saare teraviljakuivati (ehitisregistri kood 120567939) uueks aadressiks Valga vald, Tagula küla, Saare/1;
 • Laose-Andrese elamu (ehitisregistri kood 121281496) uueks aadressiks Valga vald, Väljaküla, Laose-Andrese/1;
 • Pärna pst 21 abihoone (ehitisregistri kood 120076116) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Pärna pst 21/1;
 • Piiri tn 19 elamu (ETAK ID EE02751214) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Piiri tn 19/1;
 • Piiri tn 19 kuur (ehitisregistri kood 111035591) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Piiri tn 19/2;
 • Piiri tn 19 kuur (ehitisregistri kood 111035590) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Piiri tn 19/3;
 • Piiri tn 19 kuur (ehitisregistri kood 111035592) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Piiri tn 19/4;
 • Piiri tn 19 kuur (ehitisregistri kood 111035589) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Piiri tn 19/5;
 • Kirikumõisa tee 15 internaadihoone (ehitisregistri kood 120076100) uueks aadressiks Valga vald, Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 15/1;
 • Kirikumõisa tee 5 kõlakoda (ehitisregistri kood 120575896) uueks aadressiks Valga vald, Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 5/1.12.

Muuta Valga vallas Londi külas asuvate maaüksuste sihtotstarbeid alljärgnevalt:

 • katastritunnus 28901:002:0006, 100% mäetööstusmaa;
 • katastritunnus 28901:002:0007, 35% mäetööstusmaa ja 65%  maatulundusmaa;
 • katastritunnus 28901:002:0763, 80% mäetööstusmaa ja 20% maatulundusmaa;
 • katastritunnus 28901:002:0764, 100% mäetööstusmaa.

Kinnitada alatise komisjonina tegutseva riigihangete komisjoni koosseis järgnevalt:

 • esimees: jurist Anastasija Kikkas;
 • aseesimees:      ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • liikmed:
 • asevallavanem Toomas Peterson;
 • vallasekretär Diana Asi;
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks esindajat.

Suunata volikogusse:

1. „Valga valla 2019. aasta eelarve sihtotstarbeliste laekumiste kinnitamine" määruse eelnõu;

2. „Valga valla 2019. aasta lisaeelarve muutmine" määruse eelnõu;

3. „Valga valla 2020. aasta II lisaeelarve" määruse eelnõu.