« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 17.06.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 17.06.2020 istungil otsustati:

Kinnitada 16. juunil 2020 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemus ja anda Gurmann OÜle (registrikood 14421188) viieks aastaks üürile kohvikuruumid aadressil Perve tn 30, Valga linn, Valga vald hinnaga 101 eurot kuus ajavahemikus 01.06 - 31.08. Üürihinnale lisanduvad kõrvalkulud.

Nõustuda Valga vallas Priipalu külas hoonete (ehitisregistri koodid: 111027734, 111027735 ja 111027736) teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ehitise kui vallasasja omaniku kasuks ja määrata Priipalu külas Väike-Truusi katastriüksus (katastritunnus 85501:001:0996) hoonete teenindusmaaks. Katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Valga vallas asuvad järgmised koha-aadressid:

 • Esperance maaüksuse (katastritunnus 77901:004:1360) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Kaupluse;
 • Kastani maaüksuse (katastritunnus 77901:004:1380) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Kirikumõisa tee 1;
 • Punda 2 maaüksuse (katastritunnus 77901:004:0112) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Väike-Punda;
 • Punda 1 maaüksuse (katastritunnus 77901:004:0242) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Punda;
 • Punda 2 maaüksuse (katastritunnus 77901:004:0111) uueks aadressiks Valga vald, Sooblase küla, Vana-Punda;
 • Punda 1 maaüksuse (katastritunnus 77901:004:0241) uueks aadressiks Valga vald, Sooblase küla, Suure-Punda;
 • Punda 1 maaüksuse (katastritunnus 77901:004:0243) uueks aadressiks Valga vald, Sooblase küla, Pundametsa;
 • Antsu tee 1a maaüksuse (katastritunnus 77901:004:0652) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Antsu tee 2a;
 • Antsu tee 4a maaüksuse (katastritunnus 77901:004:0922) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Antsu tee 3a;
 • Jaanimäe I maaüksuse (katastritunnus 82002:002:0510) uueks aadressiks Valga vald, Iigaste küla, Suure-Jaanimäe;
 • Koikküla-Sarba maaüksuse (katastritunnus 77901:001:0194) uueks aadressiks Valga vald, Koikküla, 23213 Koikküla-Sarba tee;
 • Roa tee maaüksuse (katastritunnus 82002:005:0011) uueks aadressiks Valga vald, Korijärve küla, 23219 Tsili - Matu tee;
 • Pärna maaüksuse (katastritunnus 28901:001:0230) uueks aadressiks Valga vald, Raavitsa küla, Vana-Pärna;
 • Metsaääre maaüksuse (katastritunnus 28901:001:0011) uueks aadressiks Valga vald, Raavitsa küla, Väike-Metsaääre;
 • Sakala juurdelõige maaüksuse (katastritunnus 28901:001:0014) uueks aadressiks Valga vald, Raavitsa küla, Uue-Sakala;
 • Riisali maaüksuse (katastritunnus 28901:004:0180) uueks aadressiks Valga vald, Raavitsa küla, Väike-Riisali;
 • Vanatare maaüksuse (katastritunnus 82002:004:0141) uueks aadressiks Valga vald, Tagula küla, Antsla tee 4a//Vanatare;
 • Pihla maaüksuse (katastritunnus 82002:004:0460) uueks aadressiks Valga vald, Tagula küla, Antsla tee 5;
 • Paltseri maaüksuse (katastritunnus 82002:004:0470) uueks aadressiks Valga vald, Tagula küla, Antsla tee 1;
 • Antsla tee 4 maaüksuse (katastritunnus 82002:004:1172) uueks aadressiks Valga vald, Tagula küla, Antsla tee 4b;
 • Tehase tn 1c maaüksuse (katastritunnus 82005:001:0811) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Vabriku tn 3;
 • Sangaste jaamahoone maaüksuse (katastritunnus 82005:001:1620) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Valga mnt 1a;
 • Suure Jaani 1 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0371) uueks aadressiks Valga vald, Väljaküla, Vana-Suurejaani;
 • Suure Jaani 1 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0372) uueks aadressiks Valga vald, Väljaküla, Vana-Suurejaani;
 • Lutsupalu maaüksuse (katastritunnus 28902:001:0800) uueks aadressiks Valga vald, Pikkjärve küla, Väike-Lutsupalu;
 • Talu maaüksuse (katastritunnus 28902:002:1780) uueks aadressiks Valga vald, Käärikmäe küla, Tõnnipõllu;
 • Aidaku talu maaüksuse (katastritunnus 77901:003:0015) uueks aadressiks Valga vald, Laanemetsa küla, Suure-Aidaku;
 • Vahtra maaüksuse (katastritunnus 82001:002:0034) uueks aadressiks Valga vald, Paju küla, Väike-Vahtra;
 • Järve maaüksuse (katastritunnus 82002:001:1081) uueks aadressiks Valga vald, Väljaküla, Vana-Järve;
 • Pärtli maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0180) uueks aadressiks Valga vald, Väljaküla, Väike-Pärtli;
 • Sauna tn 1 maaüksuse (katastritunnus 82005:001:1981) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Sauna tn 2;
 • Sauna tn 2 maaüksuse (katastritunnus 82005:001:1982) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Sauna tn 1;
 • Joonase maaüksuse (katastritunnus 82005:001:0814) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Sauna tn 3;
 • Tsirguliina biotiik maaüksuse (katastritunnus 82001:001:0279) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Sauna tn 5;
 • Sauna tn 8 maaüksuse (katastritunnus 85501:001:0633) uueks aadressiks Valga vald, Tsirguliina alevik, Sauna tn 7;
 • Lille tn 18 maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0074) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Sõle tn 28.

Muuta Valga linnas Köie tn 1 katastriüksuse (85401:005:1641) sihtostarve järgmiselt: 55% elamumaa ja 45% ärimaa.

Muuta Valga Vallavalitsuse 16.12.2019 korralduse nr 463 „Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks " punkte 1.2, 1.3 ja 1.6 ning sõnastada need järgmiselt:

 • „1.2. VÕNNU TÄNAV, katastritunnus 85401:010:0015, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 46 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks";
 • „1.3. TIIGI TÄNAV, katastritunnus 85401:008:0018, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 19 m2, maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi paigaldamiseks";
 • „1.6. PÄRNA PST T2, katastritunnus 85401:003:0019, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 30 m2, maakaabelliini paigaldamiseks".

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks:

 • Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks Mustakese kinnistule (katastritunnus 94302:002:0423, registriosa number 421540) maakaabelliini paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 7 m2 (Lisa). Sundvaldus seatakse tähtajatult ja tasuta;
 • Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks Alajaama katastriüksusele (katastritunnus 85501:001:0412, registriosa number puudub) maakaabelliini, mastalajaama, puitmasti ja õhuliini paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 92 m2 (Lisa). Sundvaldus seatakse tähtajatult ja tasuta.

Määrata maaüksuste jagamisel tekkinud lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed:

1. Tartu tn 2 maaüksuse (katastritunnus 85501:001:0250; pindala 3751 m2; 100% ärimaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Valga linn, Tartu tn 2, 100% ärimaa;
 • Valga vald, Valga linn, Tartu tn 2a, 100% ühiskondlike ehitiste maa.

2. Pargi tn 7//9 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:1580) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Laatre alevik, Pargi tn 7, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Laatre alevik, Pargi tn 9, 100% ühiskondlike ehitiste maa.

Määrata unikaalaadressid Valga vallas asuvatele hoonetele alljärgnevalt:

 • J. Kuperjanovi tn 25 pesuköögi (ehitisregistri kood 111013909) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 25/1;
 • Pikk tn 7 saun, garaaž (ehitisregistri kood 120532975) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Pikk tn 7/1;
 • Vainu tn 7 saun (ehitisregistri kood 111019360) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vainu tn 7/1;
 • Karula mõis elamu (ehitisregistri kood 121281394) uueks aadressiks Valga vald, Karula küla, Karula mõis/1;
 • Rahuoru küün (ehitisregistri kood 111025976) uueks aadressiks Valga vald, Hargla küla, Rahuoru/1;
 • Ööbiku tootmishoone (ehitisregistri kood 120676423) uueks aadressiks Valga vald, Tsirgumäe küla, Ööbiku/1;
 • Vabaduse tn 39 Vabaduse 39 juurdeehitus (ehitisregistri kood 120315343) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/1;
 • Vabaduse tn 39/1 Kaubanduskesk.müügihall nr.3 (ehitisregistri kood 111037564) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/2;
 • Vabaduse tn 39 AS Evelekt kauplusehoone (ehitisregistri kood 120530254) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/3;
 • Vabaduse tn 39 Kaubanduskeskuse müügihall nr5 (ehitisregistri kood 111037554) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/4;
 • Vabaduse tn 39 Kaubandushoone (Sportland, Novalux) (ehitisregistri kood 120274070) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/5;
 • Vabaduse tn 39 kaubanduskesk.müügihall nr.4 (ehitisregistri kood 111037565) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/6;
 • Vabaduse tn 39 Müügihall (ehitisregistri kood 120075486) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/7;
 • Vabaduse tn 39 Kalahall 2 (ehitisregistri kood 120243335) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/8;
 • Vabaduse tn 39/2 Turu Lihahall (ehitisregistri kood 120076014) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/9;
 • Vabaduse tn 39/3 Kontor-müügihall (ehitisregistri kood 120548896) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/10;
 • Vabaduse tn 39 Müügihall nr.7 (ehitisregistri kood 120262709) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/11;
 • Vabaduse tn 39 Müügikiosk (ehitisregistri kood 111022154) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 39/12.

Eraldada huvitegevuse toetusfondist

 • mittetulundusühingule käsipalliklubi KÄVAL toetust 2 399 eurot;
 • mittetulundusühingule VALGA MOTOKLUBI toetust 6000 eurot.

Eraldada toetust noorte omaalgatuslikele projektidele:

 • „Loov rõdu" läbiviimiseks 291,25 eurot;
 • „Lähme karditama" läbiviimiseks 281 eurot;
 • „Noorte kanuumatk" läbiviimiseks 465 eurot;
 • „Seiklus põgenemistoas" läbiviimiseks 310 eurot;
 • „Tõlliste noorte huviala võimaluste edendamine" läbiviimiseks 284,80 eurot;
 •  „Keskkonnanädal" läbiviimiseks 357,58 eurot.

Eraldada toetust spordiürituste korraldamiseks:

 • VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI       100 eurot
 • Spordiklubi „Maret-Sport"                                               500 eurot
 • Valga Maleklubi                                                                60 eurot
 • MTÜ Spordiklubi Valga-Valka                                        150 eurot
 • Valga lauatennise ja koroona klubi                                125 eurot

Vabastada Spordiürituste Korraldamise Klubi Valga staadioni renditasu maksmisest 100% ulatuses seoses 30. juunil 2020. a toimuva Hea Lootuse Mängude finaaletapi läbiviimisega.

Eraldada kohaliku omaalgatuse programmist MTÜ-le Nutikas Karula (registrikood 80549533) 62,50 eurot projekti „Siseronimise tutvustamine kohalikele elanikele" omafinantseeringu katmiseks.

Kinnitada kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetuste taotlus- ja aruandevormid:

 • kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektitoetuse taotlusvorm;
 • kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektitoetuse aruandevorm;
 • kultuuritegevuse ja kogukonna arenguga tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusvorm;
 • kultuuritegevuse ja kogukonna arenguga tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse aruandevorm.

Kinnitada kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektitoetuse taotluste hindamismetoodika ja tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 13. novembri 2019 korraldus nr 420 „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektitoetuse taotluste hindamismetoodika kinnitamine".

Eraldada kogukonna arengu projektitoetusi (esitamise tähtpäevaga 20.05.2020):

 • MTÜ Epre Arendus - Seiklusrada korda 840 eurot;
 • Taheva Valla Külade Selts - Kotuse koostööpiirkonna turundamine fotokonkursi kaudu 920 eurot;
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla kogudus - Hargla väikese harmooniumi taastamine 1 000 eurot;
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus - Laatre kiriku oreli restaureerimise lõpetamine 1 000 eurot;
 • MTÜ Joude – Tsirguturg  800 eurot;
 • Mittetulundusühing Parmu Ökoküla - Õppereis Torgu Kuningriiki 1 000 eurot;
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga Peetri-Luke Kogudus - Valga pastoraadi küttesüsteemide projekt 1 000 eurot;
 • Karula Kultuuriselts - Keraamika ja tervisetoidu õpitoad Lüllemäel 560 eurot;
 • Karula Muinsuskaitse Selts - Karula Mälupanga tegevuseks vajaliku seadme soetamine 580 eurot;
 • Lüllemäe Rahvaõpistu - Dekoratsioonide valmistamise õpituba Lüllemäel 470 eurot.

Eraldada toetust kohaliku omaalgatuse programmist:

 • Taheva Valla Külade Seltsile 413 eurot projekti „Toidu transpordiga seotud vahendite soetamine Hargla kogukonnaköögile" omafinantseeringu katmiseks;
 • Taheva Valla Külade Seltsile 276 eurot projekti „Kotussõ uma üülaat 2020" omafinantseeringu katmiseks;
 • Karula Muinsuskaitse Seltsile 440 eurot projekti „Karula kihelkonna ajalugu tutvustava püsinäituse loomise esimene etapp" omafinantseeringu katmiseks.

Kuulutada välja avalik konkurss Tsirguliina Kooli direktori 1. augustist 2020 vabaneva ametikoha täitmiseks. Määrata kandideerimisdokumentide esitamise tähtajaks 06. juuli 2020.