« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 17.11.2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 17.11. 2020 erakorralisel istungil otsustati:  

Võõrandada otsustuskorras eraisikule raieõigus küttepuude varumiseks munitsipaalmetsast, maatükilt Väike-Stoke, eraldiselt 6, koguses 9,677 tm, maksumusega 153,56 eurot, millele lisandub käibemaks.

Anda üürile eelläbirääkimistega pakkumise korras (üüri alghinda määramata) Valga linnas Riia tn 9a asuv hoone järgmistel tingimustel:

  • üürnik esitab ideekavandi kasutusse antava hoone kohta, sealjuures planeeritava kasutusotstarbe, investeeringute suuruse, töötajate arvu ja tegevuste ajakava;
  • üürnik tagab hoone väljaarendamise vastavalt ideekavandis esitatud kasutusotstarbele ja hoone avamise hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
  • üürnik tasub kõik hoonega seotud kõrvalkulud;
  • kasutusse andmise tähtaeg on 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest.

Kinnitada oksjonikeskkonnas osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused:

  • enampakkumine nr 146303826: võõrandada korteriomand Metsa tn 18-29 (registriosa nr 1281940), Valga linn, Valga vald lõpphinnaga 6605 eurot. Oksjoni komisjonitasu on 264,20 eurot;
  • enampakkumine nr 146303661: võõrandada korteriomand Pikk tn 22-8 (registriosa nr 2029140) Valga linn, Valga vald lõpphinnaga 5000 eurot. Oksjoni komisjonitasu on 300 eurot;
  • enampakkumine nr 146412174: võõrandada kinnistu Taheva kordon (kinnistu nr 719440) Valga vald, lõpphinnaga 7883 eurot. Oksjoni komisjonitasu 315,32 eurot.

Algatada menetlus Valga vallas Lüllemäe külas Kirikumõisa tee 14a (katastritunnus 85501:001:0737) asuvate ehitiste peremehetuse tuvastamiseks.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 4. novembri 2020 korraldus nr 376 „Pärandi vastuvõtmine" seoses eraisiku pärandvara vastuvõtmisega tema pärijate poolt.

Muuta Valga Vallavalitsuse 5. märtsi 2020 korralduse nr 67 „Treenerite tasustamise toetuste eraldamine" lisas eraldatud toetuse summa ning sõnastada see järgmiselt:

  • „mittetulundusühingu NAHKKINNAS, toetuse summa 2052,25 eurot";
  • „Mittetulundusühingu „Motoklubi K&K", toetuse summa 2571,25 eurot";
  • „Spordiklubi „Maret-Sport", toetuse summa 20 362,57 eurot".

Kinnitada määrus, millega kinnitatakse ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus.

Avalikustada Valga valla eelarvestrateegia 2021- 2025 eelnõu alates 18. novembrist 2020 kuni 2. detsembrini 2020 Valga valla veebilehel www.valga.ee ning korraldada Valga valla eelarvestrateegia 2021- 2025 avalik arutelu 3. detsembril 2020 kell 12.00 Valga Raekoja 1. korruse saalis.