« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 16.12.2020 istungi kokkuvõte

Valgavallavalitsuse 16.12.2020 istungil otsustati:

Rahastada tähtajaga 20.11.2020. a esitatud kogukonna arengu projektitoetusetaotlused kogusummas 7 986 eurot alljärgnevalt:                      

 • Mittetulundusühing Stuudio JOY: stuudiosse tänapäevane koolituse formaat - 1 000,00;
 • Mittetulundusühing Kungla: MTÜ Kungla tegevuskvaliteedi parendamine - 820,00;
 • Taheva Valla Külade Selts: Taheva Valla Külade Seltsile logo loomine - 180,00;
 • Taheva Valla Külade Selts: Laanemetsa bussipeatuse pink - 1 000,00;
 • MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus: kunstmuruväljaku varustus - 1 000,00;
 • Mittetulundusühing Parmu Ökoküla: keskkonnasõbralik aiandus - 945,00;
 • EELK Valga Peetri-Luke kogudus: uued aknad Valga pastoraati - 630,00;
 • EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus: täiendav soojuskiirgur Laatre kirikusse - 1 000,00;
 • Karula Naisselts: heegelnõelaga vaibameistriks - 250,00;
 • Lüllemäe Rahvaõpistu: Jane Remm näituse ja õpitubade korraldamine Lüllemäel - 161,00;
 • Mittetulundusühing Sooru Arendus: Sooru kogukonna kogemuskohvikud - 1 000,00.

Rahastada tähtajaga 20.11.2020. a esitatud kultuurivaldkonna arengu projektitoetuse taotlused kogusummas 3 627 eurot alljärgnevalt:

 • MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor: transport koori proovidele ja üritustele – 560,00;
 • Mittetulundusühing Valga Rockiklubi: Rockiklubi 19. sünnipäeva kontsert – 800,00;
 • Lüllemäe Rahvaõpistu: tantsuklubides osalemine ja tantsuklubide korraldamine – 120,00;
 • Rahvatantsuselts Sikutajad: Sikutajate rühma meestele rahvariiete hankimine rahvatantsu harrastamise järjepidevuse saavutamiseks – 1922,00;
 • Rahvatantsuselts Sikutajad: Valga valla mehed meeste tantsupeole - 225,00.

Kinnitada alates 4. jaanuarist 2021 Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Valga Keskraamatukogu direktoriks Triinu Rätsepp.

Kinnitada ruumide üüri ja helitehnika kasutamise hinnad Hargla Maakultuurimajas, Lüllemäe Kultuurimajas ja Tsirguliina Rahvamajas alljärgnevalt:

 • suur saal - 10 eurot tund;
 • väike saal - 5 eurot tund;
 • suur saal - 100 eurot ööpäev;
 • väike saal - 100 eurot ööpäev;
 • helitehnika - 50 eurot üritus.

Võtta vastu eraisiku pärandvara aadressil E. Enno tn 18-6, Valga linn.

Kinnitada avaliku enampakkumise tulemused (toimunud 10. detsembril 2020) ja anda Valga linnas Jaama pst 12 hoones asuvad toitlustuskoha ruumid üürile Fresh Buffe OÜle (registrikood 12946030) järgmistel tingimustel:

 • üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 • üürnik tasub üüri 50 eurot kuus, millele lisanduvad kõrvalkulud;
 • kasutusse andmise tähtaeg on viis aastat arvates lepingu sõlmimisest.

Vabastada füüsilisest isikust ettevõtja Valga spordihalli ruumide üüri tasu maksmisest alates 1. detsembrist 2020 kuni 31. jaanuarini 2021 seoses koroonaviiruse massilise levikuga vabariigis ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üleriigiliste piirangutega spordi valdkonnas.

Anda otsustuskorras kasutusse eraisikule Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-9 (üldpind 53,3 m²).

Võõrandada otsustuskorras eraisikule raieõigus küttepuude varumiseks munitsipaalmetsa maatükilt Linnamets-1, eraldiselt 109, koguses 9,954 tm (metsateatis nr 50000445125), maksumusega 127,29 eurot, millele lisandub käibemaks.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vallas Tsirgumäe külas Risttee kinnistule (katastritunnus 77901:004:0621) püstitatud 30 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221346042);
 • Valga linnas Energia tn 14 kinnistule (katastritunnus 85401:001:2120) püstitatud 50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221350820).

Garanteerida Sihtasutusele KredEx Valgas Kungla tn 22 kinnistul ja Valgas Uus tn 4 asuvate ehitiste lammutamise ja krundi korrastamiseks esitava projekti omafinantseeringu (10% ulatuses projekti kogumaksumusest) katmiseks.

Eraldada vallavara- ja hooldusteenistusele kaitsemaskide ja desovahendite soetamiseks 1 157 eurot.

Määrata:

 • Tõlliste vallas Metsaääre maaüksuse (katastritunnus 82001:001:1490; pindala 28,50 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Tõlliste küla, Metsaääre, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Tõlliste küla, Hundi, 100% maatulundusmaa
 • Õruste külas Suurtarva kinnistu (registriosa nr 1617140, katastritunnus 94302:002:0670) liitmiseks sobiva maa lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve järgmiselt:
 • Valga maakond, Valga vald, Õruste küla, Väiketarva (katastritunnus 85501:001:0703) pindalaga 5525 m2, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa.

Määrata kohanimed Valga vallas asuvatele ühissõidukipeatustele alljärgnevalt:

Endine nimi                                                                       Uus nimi

 • Kaagjärve kool, Kaagjärve küla                             Kaagjärve mõis
 • Hargla hooldekodu, Kalliküla                                Kalliküla                              
 • Kuritse, Korijärve küla                                            Kuritse veski
 • Zuldina, Londi küla                                                 Süldina
 • Nõude, Pikkjärve küla                                            Leetuse
 • Remmiku, Raavitsa küla                                        Reemiku
 • Karküla, Rebasemõisa küla                                   Karkküla
 • Lajassaare, Rebasemõisa küla                             Madsa 
 • Karulaane, Rebasemõisa küla                              Laane
 • Taheva tee, Sooblase küla                                    Sooblase            
 • Kurista, Tagula küla                                               Kuritse
 • Ollo, Tagula küla                                                    Olla       
 • Rohelise, Valga linn                                               Roheline
 • Tartu tänav, Valga linn                                          Tartu
 • Palumats, Väheru küla                                          Palumatsi
 • Vähero,  Väheru küla                                             Väheru
 • Külatsi, Õruste küla                                               Kiilatsi

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857)

 • Parmu-Jaani kinnistule (registriosa nr 99540, katastritunnus 85501:001:1036) maakaabelliinide ja elektrikilbi paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 285 m2;
 • alljärgnevatele korteriomanditele maakaabelliini paigaldamiseks:
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Jakobi tn 7, sundvalduse ala suurus 142 m2;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Maleva tn 10, sundvalduse ala suurus 110 m2;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Petseri tn 2, sundvalduse ala suurus 16 m2.
 • alljärgnevatele korteriomanditele maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi paigaldamiseks:
  • Valga maakond, Valga vald, Hargla küla, Kirikumõisa tee 3, ala suurus 70 m2;
  • Valga maakond, Valga vald, Hargla küla, Kirikumõisa tee 4, ala suurus 90 m2;
  • Valga maakond, Valga vald, Hargla küla, Kirikumõisa tee 5, ala suurus 40 m2.

Eraldada spordiklubile Karula (registrikood 80134312) 200 eurot kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud projekti „Tingimused paremaks" omafinantseeringu katmiseks.

Eraldada spordiürituse korraldustoetust üldsummas 3 000 eurot alljärgnevalt:

 • 300 eurot JALGPALLIKLUBILE FC VALGA (registrikood 80414603);
 • 300 eurot Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720);
 • 600 eurot mittetulundusühingule Carma Motoklubi (registrikood 80262323);
 • 200 eurot mittetulundusühingule NAHKKINNAS (registrikood 80134358);
 • 90 eurot mittetulundusühingule Valga Petanque Klubi (registrikood 80169552);
 • 150 eurot spordiklubile Karula (registrikood 80134312);
 • 350 eurot Valga Lauatennise ja Koroona Klubile (registrikood 80359531);
 • 50 eurot Valga Maleklubile (registrikood 80072315);
 • 600 eurot Valga Spordiklubile (registrikood 80134453);
 • 60 eurot VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI-le (registrikood 80055087);
 • 300 eurot Võrkpalliklubile Viktooria (registrikood 80077991).

Eraldada toetust:

 • noorte omaalgatuslikule projektile „Piiripealsete tantsu- ja rahvakultuurialane õppekäik Tartusse" läbiviimiseks 261 eurot;
 • mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551):
 • 150 eurot seoses Janika Lõiv osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
 • 150 eurot seoses Johanna Ardel osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Kinnitada 2020. aasta II poolaastal noortega tegelevatele spordiklubidele eraldatava pearaha suuruseks 14,25 eurot noore kohta ühes kuus.

Eraldada pearaha noortega tegelevatele Valga valla spordiklubidele üldsummas 35 741,45 alljärgnevalt:

 • JALGPALLIKLUBI FC VALGA                                     1 410,75;
 • Jalgpalliklubi FC WARRIOR                                      5 985,00;
 • käsipalliklubi KÄVAL                                                 5 728,50;
 • Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa      2 308,50;
 • Mittetulundusühing „Motoklubi K&K"                       539,20;
 • mittetulundusühing NAHKKINNAS                         1 045,00;
 • Spordiklubi "Maret-Sport"                                       4 617,00;
 • Spordiklubi Valga Laskurklubi                                    684,00;
 • Valga Motoklubi                                                        1 624,50;
 • Valga Saalihoki klubi                                                 1 881,00;
 • Valga Spordiklubi                                                      3 334,50;
 • Võrkpalliklubi Viktooria                                            6 583,50.