« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 18.03.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 18.03.2020 istungil otsustati:

Määrata Valga linnas Tehnika tn 9a maaüksuse (katastritunnus 85401:009:2460; pindala 1549 m²; 100% tootmismaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

  • Valga vald, Valga linn, Tehnika tn 9a, 100% tootmismaa;
  • Valga vald, Valga linn, Tehnika tn 9b, 100% tootmismaa.

Anda nõusolek Peetri tn 2b kinnistu omanikule (registrikood 1098140) isikliku kasutusõiguse seadmiseks juurdepääsutee rajamiseks ja kasutamiseks järgmisele kinnistule: Peetri tn 2, katastritunnus 85401:001:0075, registriosa 60850,  kasutusõiguse pindala  155 m2;

  • Isiklik kasutusõigus seatakse tasuta;
  • Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;
  • Isikliku kasutusõiguse seadmisega kaasnevad kulud tasub Peetri tn 2b omanik.