« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 21.08 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 21.08 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 21. augusti 2019 istungil otsustati:

Määrata

 1. Kirikumõisa tee 11 maaüksuse (katastritunnus 28901:001:0138, pindala 2427 m2, 100% elamumaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 11, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Lüllemäe küla, 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa tee, 100% transpordimaa.
 1. Konge maaüksuse (katastritunnus 94301:001:1050, pindala 8,74 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Õlatu küla, Konge, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Õlatu küla, Kongemetsa, 100% maatulundusmaa.
 1. Petseri tn 3//Pikk tn 22//Pikk tn 24 maaüksuse (katastritunnus 85401:007:1150, pindala 3012 m2, 100% elamumaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Valga linn, Petseri tn 3, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Valga linn, Pikk tn 22, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Valga linn, Pikk tn 24, 100% elamumaa;
 1. Tidrike maaüksuse (katastritunnus 82002:003:0027, pindala 27,26 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Vilaski küla, Tidrike, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Vilaski küla, Tidrikepõllu, 100% maatulundusmaa.
 1. Vanakubja maaüksuse (katastritunnus 77901:001:0052, pindala 29,86 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Sooblase küla, Vanakubja, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Sooblase küla, Kubjalohu, 100% maatulundusmaa.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevale kinnistutele:

1) ÕRU PUHKEALA, katastritunnus 94302:002:0010, registriosa number puudub, kaitsevööndi ala suurus 44 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;

2) AIAMAA, katastritunnus 94302:002:0029, registriosa number puudub, kaitsevööndi ala suurus 554 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;

3) FARMI TEE L1, katastritunnus 94302:002:0030, registriosa number puudub, kaitsevööndi ala suurus 30 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;

4) JÕE TÄNAV, katastritunnus 82001:001:0437, registriosa number 8369950, kaitsevööndi ala suurus 217 m2, sideehitise paigaldamiseks;

5) KORVA-RAUDLAANE TEE, katastritunnus 82001:001:0369, registriosa number 9939150, kaitsevööndi ala suurus 14 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;

Korrastada järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1. Valga linnas:

1.1.1. katastriüksuse 85401:010:2720 lähiaadressiks määratakse Torni tn 5;

1.1.2. katastriüksuse 85401:010:2430 lähiaadressiks määratakse Torni tn 5a;

1.1.3. katastriüksuse 85401:001:0151 lähiaadressiks määratakse Torni tn 5b;

1.1.4. katastriüksuse 85401:010:0002 lähiaadressiks määratakse Torni tn 6;

1.1.5. katastriüksuse 85401:010:0420 lähiaadressiks määratakse Torni tn 7;

1.1.6. katastriüksuse 85401:010:0003 lähiaadressiks määratakse Torni tn 8;

1.1.7. katastriüksuse 85401:001:0187 lähiaadressiks määratakse Torni tn 9;

1.1.8. katastriüksuse 85401:010:0031 lähiaadressiks määratakse Torni tn 10;

1.1.9. katastriüksuse 85401:010:1450 lähiaadressiks määratakse Torni tn 11;

1.1.10. katastriüksuse 85401:010:1180 lähiaadressiks määratakse Torni tn 12;

1.1.11. katastriüksuse 85501:001:0056 lähiaadressiks määratakse Torni tn 13;

1.1.12. katastriüksuse 85501:001:0059 lähiaadressiks määratakse Torni tn 15;

1.1.13. katastriüksuse 85401:010:2520 lähiaadressiks määratakse Torni tn 14;

1.1.14. katastriüksuse 85401:010:0130 lähiaadressiks määratakse Torni tn 16;

1.1.15. katastriüksuse 85401:010:1120 lähiaadressiks määratakse Torni tn 18;

1.1.16. katastriüksuse 85401:010:2490 lähiaadressiks määratakse Torni tn 20;

1.1.17. katastriüksuse 85401:010:1190 lähiaadressiks määratakse Torni tn 22;

1.1.18. katastriüksuse 85401:017:0870 lähiaadressiks määratakse Järve tn 1;

1.1.19. katastriüksuse 85401:017:0550 lähiaadressiks määratakse Järve tn 3;

1.1.20. katastriüksuse 85401:017:0480 lähiaadressiks määratakse Järve tn 5;

1.1.21. katastriüksuse 85401:017:0490 lähiaadressiks määratakse Järve tn 7;

1.1.22. katastriüksuse 85401:017:0022 lähiaadressiks määratakse Järve tn 9.

Muuta

 1. Valga Vallavalitsuse 24.07.2019 korralduse nr 298 „Jaanikese külas, Sõle tn 23a kinnisasjaga liitmiseks sobivale maaüksusele lähiaadressi, katastriüksuse sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine" punkt 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„Määrata vastavalt käesoleva korralduse lisale Sõle tn 23a kinnistuga (registriosa nr 874340, katastritunnus 82006:001:0200) liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:

maaüksus pindalaga ligikaudu 60 m2, lähiaadress Valga vald, Jaanikese küla, Sõle tn 23c, katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa, maa maksustamishind 40 eurot."

Tunnistada kehtetuks

 • Valga Vallavalitsuse korraldus 24.07.2019 nr 293 „Enampakkumise tulemuste kinnitamine" punkt 1.4

Anda otsustuskorras kasutusse

 • MTÜ-le Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (registrikood 80312831) eluruumid aadressil J. Kuperjanovi tn 3a-26, Valga linn, üldpinnaga 53,3 m2.      

Võtta vastu eraisikult pärandvara.