« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 21.10.2020 korralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 21.10.2020 istungil otsustati:

Kinnitada haridusasutuste hoolekogude koosseisud 2020/2021. õppeaastaks järgnevalt:

1. Valga Lasteaed Kaseke:

 • Svetlana Slipets – Pääsusilma rühma esindaja;
 • Kaili Drubinš – Nurmenuku rühma esindaja;
 • Merilen Kabanen – Karikakra rühma esindaja;
 • Annaliisa Matus – Kannikese rühma esindaja;
 • Aleksandra Pravdina – Kullerkupu rühma esindaja;
 • Tanel Keskoja – Rukkilille rühma esindaja;
 • Kersti Lepik – õpetajate esindaja;
 • Mati Kikkas - Valga Vallavalitsuse esindaja.

2. Valga Lasteaed Pääsuke:

 • Svetlana Sopi –Lepatriinude rühma esindaja;
 • Jelena Melnikova –Tähekesed rühma esindaja;
 • Anastassija Šalina –Liblikad rühma esindaja;
 • Natalja Libina –Piilud rühma esindaja;
 • Olga Markoviča – Sipelgad rühma esindaja;
 • Margarita Korotõtš – pedagoogide esindaja;
 • Ivi Tigane – Valga Vallavalitsuse esindaja.

3. Valga Lasteaed Walko:

 • Koit Tiit – Tupsu rühma esindaja;
 • Elisa Jaaniste – Krõlli rühma esindaja;
 • Irma Hobolainen – Rübliku rühma esindaja;
 • Kerli Jaaksoo – Vääniku rühma esindaja;
 • Julia Kuus – Päikesejänku rühma esindaja;
 • Aare Mandel – Naerupalli rühma esindaja;
 • Karina Kutsebina – Cipollino rühma esindaja;
 • Julianna Kleina – Tšeburaška rühma esindaja;
 • Kerlyn Kupits – Mõmmi rühma esindaja;
 • Inga Lehes  ̶  pedagoogide esindaja;
 • Ivi Tigane – Valga Vallavalitsuse esindaja.

4. Valga Lasteaed Buratino: 

 • Triini Surri – Krõlli rühma esindaja;
 • Kairid Leks – Sipsiku rühma esindaja;
 • Enely Tirrand – Sajajalgse rühma esindaja;
 • Timo Laks – Lepatriinu rühma esindaja;
 • Sirly Solo – Pöialpoisi rühma esindaja;
 • Eili Serpov – Pipi rühma esindaja;
 • Chaty Uibopuu – Pöial-Liisi rühma esindaja;
 • Helen Liba – Karu-Pätu rühma esindaja;
 • Teele Valner – Aabitsa-Mõmmi rühma esindaja;
 • Tiiu Hain  ̶̶̶  pedagoogide esindaja;
 • Mati Kikkas – Valga Vallavalitsuse esindaja.

5. Hargla Kool:

 • Monika Rogenbaum – vallavolikogu poolt määratud esindaja;
 • Rainer Truks – õpilasesinduse poolt määratud esindaja;
 • Annika Rätsep–  lasteaia laste vanemate esindaja;
 • Merle Väliste – kooli vanemate esindaja;
 • Kertu Teemägi – kooli vanemate esindaja;
 • Imbi Rattasepp – kooli vanemate esindaja;
 • Kadi Kaljund – kooli vanemate esindaja;
 • Evi Oherjus – kooli õppenõukogu esindaja;
 • Hele Zilmer – lasteaia pedagoogide esindaja.

6. Õru Lasteaed-Algkool:

 • Kärt Kuvvas-Mekk – lasteaia lastevanemate esindaja;
 • Erlend Jablonsk – lasteaia lastevanemate esindaja;
 • Lea Kindsiko – lasteaia õpetajate esindaja;
 • Jane Juus – kooli lastevanemate esindaja;
 • Ekaterina Jurjeva – kooli lastevanemate esindaja;
 • Helle Ritso – kooli õpetajate esindaja;
 • Ants Tiisler – Valga Vallavolikogu esindaja.

Väljastada kasutusluba Valga valda Tsirguliina alevikku rajatud tuletõrjeveetorustikule (ehitisregistri kood 221337775).

Eraldada toetust:

 • huvihariduse ja huvitegevuse fondist üldsummas 9975 eurot;
 • Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720) 300 eurot naiste rahvaliiga finaalturniiril ja naiste saalijalgpalli rahvaliigas osalemiseks.

Vabastada Valgamaa Spordiliit (registrikood 80109509) Valga spordihoone renditasu eest makstavast summast 30% ulatuses seoses 7. novembril 2020. a toimuva XXI Alfred Neulandi mälestusvõistlusega tõstmises.

Eraldada reservfondist ehitus- ja planeerimisteenistusele Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projekti täiendavateks kuludeks 14 607 eurot.

Võõrandada vallavara, seoses sellega tunnistada kinnisasja Lembitu tn 2 (registriosa nr 2625440) võõrandamise parimaks pakkujaks MTÜ Valga Abikeskus (registrikood 80407552) lõpphinnaga 36 350 eurot. Leping sõlmitakse Valga Vallavolikogu 28. augusti 2020 otsuses nr 192 „Vallavara, Lembitu tn 2 võõrandamise tingimuste kehtestamine" toodud järgmiste tingimustega:

 • sotsiaalteenuse osutamiseks võetakse hoone pinnast kasutusele vähemalt 800 m2 ja sotsiaalteenuste osutamisega alustatakse hiljemalt kuue kuu jooksul arvates kinnisasja võõrandamise lepingu sõlmimisest;
 • sotsiaalteenuseid osutatakse vähemalt 5 aastat;
 • kinnisasja võib võõrandada või koormata viie aasta jooksul ainult Valga valla igakordsel kirjalikul nõusolekul;
 • kinnisasi võõrandatakse tagasiostu õigusega Valga valla kasuks järgmistel tingimustel:
 • Valga vald võib rakendada kinnisasja tagasiostu õigust viie aasta jooksul pärast müügilepingu sõlmimist kui ostja ei ole täitnud tingimusi;
 • tagasiostu hind on hind, millega kinnisasi võõrandati ostjale;
 • Valga vald ei hüvita kinnisasjale ja selle olulistele osadele enne tagasiostu tehtud kulutusi ega maksa hüvitist kulutuste tulemusena kinnisasja väärtuse suurenemise eest;
 • kinnisasja võõrandamisel kantakse kinnistusraamatusse märge hoone koormamise kohta üürilepinguga MTÜ Motoklubi K&K (registrikood 80279128) kasuks tähtajaga kuni 30. september 2023. Omanik võib üürilepingu üles öelda ainult mõlema poole (Valga Vallavalitsus ja Motoklubi K&K) osapoole nõusolekul;
 • kinnisasja võõrandamisega seotud asjaõiguslepingu sõlmimise kulud tasub ostja.

Kinnitada oksjonikeskkonnas www.osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused ja võõrandada järgmine vallavara:

 • korteriomand Köie tn 3-3 (registriosa nr 1687740), Valga linn, Valga vald, lõpphinnaga 7100 eurot, oksjoni komisjonitasu 284 eurot;
 • korteriomand Allika tn 5-11 (registriosa nr 382240), Valga linn, Valga vald, lõpphinnaga 5050 eurot, oksjoni komisjonitasu 303 eurot;
 • buss Ford Transit, riiklik registreerimismärk 247APS, väljalaskeaasta 2005, lõpphinnaga 1570 eurot, oksjoni komisjonitasu 141,30 eurot.