« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 23.04.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 23.04.2020 istungil otsustati:

Seada reaalservituut (juurdepääs) Valga valla omandis olevale Peetri tn 2 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 60850, katastritunnus 85401:001:0075) Nikolai Motõgin omandis oleva Peetri tn 2b kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 1098140, katastritunnus 85401:007:0760) kasuks.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vallas Korijärve külas Võime laut kinnistul (katastritunnus 82002:005:0630) asuvale rekonstrueeritud vabapidamiskanalale (ehitisregistri kood 120305379);
 • Valga linn, Aia tn 20 kinnistule (katastritunnus 85401:005:0550),  Aia tn T1 kinnistule (katastritunnus 85401:005:0015) ja Aia tn 19 kinnistule (katastritunnus 85401:005:0570) ehitatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood 221307208);
 • Valga valla, Tsirgumäe küla, Sanatooriumi kinnistule (katastritunnus 77901:004:0011) paigaldatud vedelgaasimahutile  (ehitisregistri kood 221302491);
 • Valga valla, Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 15 kinnistule (katastritunnus 85501:001:0197) paigaldatud vedelagaasimahutile (ehitisregistri kood 221319304).

Moodustada:

1. Valga valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon järgmise koosseisuga:

 • Esimees: vallavalitsuse liige Madis Gross;
 • liikmed:              
 • kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru;
 • ehitusspetsialist Kairid Leks;
 • keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • sekretär Maarika Kets;
 • sotsiaaltöö spetsialist Õnneke Hermaste;
 • sekretär Eve Eisen;
 • sotsiaaltöö spetsialist Evi Veerme.

2. Valga valla kalmistute akteerimise komisjon järgmises koosseisuga:

 • esimees: munitsipaalvara teenistuse vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • liikmed:              
 • munitsipaalvara teenistuse elamuhalduse spetsialist Merike Müller;
 • vallahoolduse spetsialist Marju Kants;
 • munitsipaalvara teenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu.

3. Valga Vallavalitsuse enampakkumiste läbiviimise komisjon järgmise koosseisuga:      

 • esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • aseesimees: munitsipaalvara teenistuse vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • liikmed:              
 • jurist Anastasija Kikkas;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse maakorralduse spetsialist Mario Pinka;
 • munitsipaalvara teenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Igor Jallai.

4. Valga Vallavalitsuse vallavarakomisjon järgmise koosseisuga:

 • esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • aseesimees: munitsipaalvara teenistuse vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • liikmed:              
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • munitsipaalvara teenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik.

5. Valga Vallavalitsuse spordialaste toetuste määramise komisjon järgmise koosseisuga:

 • esimees: arengu, spordi ja sotsiaalvaldkonna asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: Valga Sport juhataja Meelis Kattai;
 • liikmed:   
 • spordi- ja noorsootööspetsialist;
 • Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud isik;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Allain Karuse;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Vladimir Baranov.

6. Valga valla noorte omaalgatuslike projektide komisjon järgmise koosseisuga:

 • Komisjoni esimees: haridus- ja kultuurivaldkonna asevallavanem Karl Kirt;
 • liikmed:
 • spordi- ja noorsootöö spetsialist;
 • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi;
 • Taheva piirkonna esindaja Madli Must;
 • Õru piirkonna esindaja Inna Tuhkanen;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Elina Naaris;
 • Karula piirkonna esindaja Siret Kõrge;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Vladimir Baranov.

7. Valga Vallavalitsuse riigihangete komisjon järgmise koosseisuga:

 • esimees: jurist Anastasija Kikkas;
 • aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • liikmed:
 • asevallavanem Toomas Peterson;
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • vallasekretär Diana Asi;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja Külliki Siilak.

8. Valga Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon järgmise koosseisuga:

 • Komisjoni esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp;
 • liikmed:
 • sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • lastekaitse juhtivspetsialist;
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Marleen Ein;
 • 2 volikogu poolt määratud esindajat.

Muuta

 • Valga Vallavalitsuse 9. mai 2019 korraldust nr 199 „Valga Muuseumi nõukogu koosseisu kinnitamine" ja määrata asevallavanem Karl Kirt muuseumi nõukogu esimeheks.  
 • SA Isamaaline Muuseum nõukogu koosseisu järgnevalt:
 • kutsuda Kalmer Sarv tagasi SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukogu liikme kohalt;
 • määrata sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukogu liikmeks Karl Kirt;
 • pikendada nõukogu liikmete Priit Männik, Alar Nääme, Tõnu Reinup ja Siim Õismaa nõukogu liikme volituste tähtaega.
 • SA Valga Vesi nõukogu koosseisu järgnevalt:
 • kutsuda Enno Kase, Kalev Luts ja Alar Nääme tagasi AS VALGA VESI nõukogu liikme kohalt;
 • valida AS VALGA VESI nõukogu liikmeteks Madis Gross, Toomas Peterson, Arno Uprus ja Ants Tiisler;
 • pikendada nõukogu liikmete Andres Illak, Ilmar Tõlner ja Siiri Reiljan nõukogu liikme volituste tähtaega.