« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 27.03.2019 istung

Valga Vallavalitsuse 27. märtsi istungil otsustati:

võõrandada
Suur-Stoke maaüksuselt  MTÜ Valga Abikeskusele  otsustuskorras tasuta küttepuid 50 tm 3m pikkuseid väärtusega 1602,5 eurot.

eraldada toetust noorte omaalgatuslikele projektidele alljärgnevalt:
„Valga linna koolide õpilasesinduste meeskonnatreening" (projektijuht Merili Treufeldt, lepingu sõlmija Egle Kõvask) läbiviimiseks 677 eurot;

„Tervist!" (projektijuht Risanna Mooses, lepingu sõlmija Katre Kikkas) läbiviimiseks 500 eurot;

„Jookse Jüri,jookse" (projektijuht Melina Springer, lepingu sõlmija Rasmus Onkel) läbiviimiseks 190 eurot.

mitte eraldada toetust noorte omaalgatuslikele projektidele:
„Valga Miss 2019 võistlejate ettevalmistus" ja „Valga Miss 2019 Gala", kuna taotlusi võib käsitleda ühe projektina ja taotlejal on heakskiit kasutamaks projekti läbiviimiseks varasemalt eraldatud raha;

projektile „Vastlapäeva programm koos kohtumisõhtuga", kuna projekti ei olnud komisjoni toimumise hetkeks läbi viidud ja oodati vastust toetuse eraldamise kohta, et planeerida projektiga seotud edasisi tegevusi. Komisjon oli seisukohal, et selliselt projekti edasilükkamine ei toeta tähtpäevale pühendatud tegevuste läbiviimist, sest kaob sidusus. Tähtpäevast on möödunud komisjoni toimumise hetkeks ligi 2 nädalat.

eraldada spordi eelarve reservist
mittetulundusühingule Sooru Arendus  seoses Johanna Ardeli ja Janika Lõivu osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 300 eurot;

Valga Turniiribridži ja Mälumängu Klubile  seoses Valga valla 2019.a turniirbridži meistrivõistluste korraldamisega 50 eurot;

Eesti Kurtide Spordiliidule seoses Tanel Visnapi ja Karl Kristjan Kajaki osalemisega rahvusvahelistel võistlustel 150 eurot;

spordiklubile „Maret-Sport" seoses Hispaania treeninglaagris osalemisega 300 eurot.

vabastada
Valga Saalihoki klubi spordihalli renditasust kuni 300 euro ulatuses seoses 11. mail BorderCup 2019 korraldamisega.

eraldada reservfondist
Valga vallale kuuluva eluruumi Pärna pst 4-32  remondi kulude katmiseks 927 eurot.

teha
Valga Vallavolikogu 14.12.2018 otsusega nr 89 kinnitatud Valga Vallavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus järgmine muudatus: moodustada sotsiaaltöö teenistuse koosseisus oleva laste hoolekande spetsialisti ametikoha (koormus 1,0) asemele lastekaitse spetsialisti ametikoht koormusega 1,0.

tunnistada
kehtetuks Valga Vallavalitsuse 4. juuli 2018 korralduse nr 275 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" .