« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 27.03.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 27.03.2020 istungil otsustati:

Sulgeda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kuni Vabariigi Valituse poolt eriolukorra lõpetamiseni kõik Valga valla omandis olevad avalikud mängu- ja spordiväljakud ning muud avalikus kasutuses olevad kogunemiskohad ning korraldada nende ajutise sulgemise selge ja arusaadav tähistamine.

Muuta Valga Keskraamatukogu ning haruraamatukogude lahtiolekuaegasid seoses kehtestatud eriolukorraga