« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 30.11.2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 30.11.2020 erakorralisel istungil otsustati:

Määrata:

 • Kase tn 15 maaüksuse (katastritunnus 85401:012:0250; pindala 1411 m2; 100% elamumaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
  • Valga vald, Valga linn, Kase tn 15, 100% elamumaa;
  • Valga vald, Valga linn, Kase tn 15a, 100% elamumaa.
 • Väikekannu maaüksuse (katastritunnus 77901:004:1660; pindala 18835 m2; 100% maatulundusmaa) ja Kannu maaüksuse (katastritunnus 77901:004:1640; pindala 6,94 ha; 100% maatulundusmaa) liitmisel tekkinud reaalosale lähiaadressi ja katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt:
  • Valga vald, Laanemetsa küla, Kannu, 100% maatulundusmaa.
 • Määrata Valga vallas asuvatele hoonetele unikaalaadressid alljärgnevalt:
  • Ruusa elamu (ehitisregistri kood 111037052) uueks aadressiks Valga vald, Tagula küla, Ruusa/1;
  • J. Kuperjanovi tn 57 garaazi (ehitisregistri kood 111027551) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 57/1;
  • J. Kuperjanovi tn 57 lao (ehitisregistri kood 111027552) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 57/2;
  • J. Kuperjanovi tn 79 märja puidu katusealuse (ehitisregistri kood 111035026) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 79/1;
  • Lai tn 17 hoone (ehitisregistri kood 111026360) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Lai tn 17/1;
  • Metsa tn 19 olmehoone (ehitisregistri kood 111027116) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Metsa tn 19/1;
  • Sireli tn 52 aiamaja (ehitisregistri kood 120075796) uueks aadressiks Valga vald, Tõlliste küla, Sireli tn 52/1;
  • Kalda tn 8 abihoone (ehitisregistri kood 111013527) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kalda tn 8/1;
  • Riisali tn 1 majandushoone (ehitisregistri kood 111035274) uueks aadressiks Valga vald, Raavitsa küla, Riisali tn 1/1;
  • Metsa tn 23 teenindushoone (ehitisregistri kood 111027542) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Metsa tn 23/1;
  • Metsa tn 23 hoone (ADS-OID EE03214676) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Metsa tn 23/2;
  • Aasa tn 1a garaaži (ehitisregistri kood 111030096) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Aasa tn 1a/1;
  • Kelli-2 lasketiiru (ehitisregistri kood 120251317) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kelli-2/1;
  • Vabaduse tn 32 ehitusmaterjalide kaupluse (ehitisregistri kood 111021871) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 32/1;
  • Tartu tn 105 sauna (ehitisregistri kood 111018569) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Tartu tn 105/1;
  • Kreegi tn 14 sauna (ehitisregistri kood 120602452) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kreegi tn 14/1;
  • Männi tn 3 suvila (ehitisregistri kood 111035405) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Männi tn 3/1;
  • Võnnu tn 25 saun-suvila (ehitisregistri kood 120557626) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Võnnu tn 25/1;
  • Pikk tn 3a ehitusmaterjalide varjualuse (ehitisregistri kood 120260912) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Pikk tn 3a/1.

Võõrandada tasuta otsustuskorras 100 tm küttepuid Valga Töötute Aktiviseerimiskeskusele munitsipaalmetsa maaüksuselt Linnamets-5 (eraldiselt 215) ning maaüksuselt Linnamets-1 (eraldistelt 19 ja 20) teostatavatest raietest.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga linna Metsa tn 19 kinnistule (katastritunnus 85401:011:0390) rajatud päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221346202).
 • Valga linna Peetri tn 2 kinnistule (katastritunnus 85401:001:0075), Kungla tn 37a kinnistule (katastritunnus 85401:007:1170), Kungla tn 37 kinnistule (katastritunnus 85401:007:1210), Kungla tänav T2 kinnistule (katastritunnus 85401:007:0019) ja Pikk tn 20 kinnistule (katastritunnus 85401:007:0310) rajatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood 221323018).
 • Valga linna Aia tn 5 kinnistust (katastritunnus 85401:005:0440) kuni Lai tn 19 kinnistuni (katastritunnus 85401:005:0190) rajatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood 221323859).
 • Valga linnas J. Kuperjanovi tn 10 kinnistul (katastritunnus 85401:001:0138) asuva koolihoone (ehitisregistri kood 111037800) keldrikorrusele ehitatud pesuruumidele.
 • Valga linna Puiestee tn 4 kinnistule (katastritunnus 85401:005:0740) rajatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood 221302976).

Lammutada Valga linnas Uus tn 4 kinnistul asuvad ehitised: pumbahoone (ehitisregistri kood 111035412) ja pumbamaja (ehitisregistri kood 111035411).

Kehtestada Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse põhimäärus ning tunnistada kehtetuks:

 • 3. oktoobri 2018 korraldus nr 353 „Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse põhimäärus";
 • 2. septembri 2020 korraldus nr 286 „Valga Vallavalitsuse välisprojektide- ja arenguteenistuse põhimäärus".

Võõrandada avaliku enampakkumise korras oksjonikeskkonnas www.osta.ee järgmine Valga vallale kuuluv vara:

 • ¼ kaasomandi osa kinnisasjast Oru tn 6 (registriosa nr 785340; asukoht Valga vald, Valga linn) alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot;
 • kinnisasi Kesk tn 29 (registriosa nr 2364940; asukoht Valga vald, Sooru küla) alghinnaga 25 000 eurot, tagatisraha 2500 eurot.

Anda otsustuskorras tähtajatult, üürihinnaga 5 eurot kuus, kasutusse Valga vallale kuuluvad järgmised korteriomandid:

 • Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-13 (üldpind 55,0 m²) järgmistel tingimustel:
 • Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-14 (üldpind 46,8 m²).

Kehtestada alates kasutusteatise teavitatuks lugemisest Valga linnas J. Kuperjanovi tn 12 asuvas hoones külma vee soojendamise hinnaks 4,17 eurot ühe kuupmeetri kohta.

Moodustada konkursikomisjonid:

1. Valga Keskraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • Aseesimees: kultuurispetsialist Merce Mäe;
 • liikmed:                      
 • haridusspetsialist Ivi Tigane;
 • Valga Keskraamatukogu töötajate esindaja Kristi Simson.

2. Vallavara- ja hooldusteenistuse haljastusspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • liikmed:      
 • valladisainer Raivo Behrsin;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • haljastusspetsialist Anne Vaigre.

Muuta Valga Vallavalitsuse 17. septembri 2020 korralduse nr 317 „Valga valla 2021. aasta eelarve koostamine" punkti 1.13 ja sõnastada see järgmiselt: „1.13. vallavalitsus esitab 2021. aasta vallaeelarve projekti volikogule hiljemalt 15. detsembril 2020. a.".

Nõukogu liikme volituste lõppemine ja uue liikme valimine.

 • Lugeda lõppenuks Ilmar Tõlneri volitused AS VALGA VESI nõukogu liikmena;
 • kutsuda tagasi AS VALGA VESI nõukogu liige Arno Uprus;
 • valida AS VALGA VESI nõukogu liikmeks Ruth Jürgens;
 • pikendada nõukogu liikmete Madis Grossi, Andres Illaku, Toomas Petersoni, Siiri Reiljani ja Ants Tiisleri nõukogu liikme volituste tähtaega ühtlustades nende volituste tähtaeg Ruth Jürgensi volituste tähtajaga.