« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 52. nädala (27.12. 2021 – 02.01.2022) eelinfo

Esmaspäev, 27. detsember

- kell 09.00  infotund MS Teamsi keskkonnas, osalevad vallavalitsuse liikmed ja teenistuste juhid;

- kell 12.00 revisjonikomisjoni koosolek Valga Raekojas, osalevad vallavanem Monika Rogenbaum, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat ja komisjoni liikmed;

- kell 14.00 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolek Skype´i vahendusel, osaleb vallavanem Monika Rogenbaum;

- kell 15.00 arengu- ja majanduskomisjoni ning rahanduskomisjoni ühine koosolek, osalevad vallavanem Monika Rogenbaum, asevallavanem Kaupo Kutsar, asevallavanem Maarja Mägi, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat ja komisjonide liikmed.

Teisipäev, 28. detsember

- kell 08.30 URBACT projekti koosolek MS Teamsi keskkonnas;

- kell 12.00 hariduskomisjoni ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni ühine koosolek, osalevad vallavanem Monika Rogenbaum, asevallavanem Maarja Mägi, rahandusteenistusejuhataja Annely Adrat ja komisjonide liikmed;

- kell 16.30 kogukonna- ja turvalisuse komisjoni ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ühine koosolek, osalevad vallavanem Monika Rogenbaum, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat ja komisjonide liikmed.

Kolmapäev, 29. detsember

- kell 10.00 Arutelu interneti lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeetme teemal, osalevad vallavalitsuse liikmed, IT-juhtivspetsialist Teemar Hiir, vallasekretär Diana Asi ning ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid;

- kell 11.00 saates „Valgalase pooltund" tutvustab asevallavanem Maarja Mägi energiatoetuste taotlemise põhimõtteid; 

- kell 15.00 Valga Vallavolikogu II koosseisu 3. istung Valga Raekoja II korruse saalis ja Zoom keskkonnas. Istungi päevakord.

Neljapäev, 30. detsember

- kell 09.00-12.00 kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjoni koosolek;

- kell 13.00 Valgamaa partnerluskogu koosolek, osaleb vallavanem Monika Rogenbaum.

Reede, 31. detsember

Riigipühale, 1. jaanuarile eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra (Töölepingu seaduse § 53), vallavalitsus töötab kuni kell 11.30.

Puhkused/personaliinfo:

20.-31.12.2021 vallasekretär Diana Asi puhkusel, asendab vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;

20.-31.12.2021 projektijuht Laura Gredžens puhkusel, asendab projektijuhi assistent Elisabeth Tõnisson;

20.-31.12.2021 välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt puhkusel, asendab ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid;

22.-31.12.2021 puuetega inimeste spetsialist Kristi Tsarjov puhkusel, asendab puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;

27.-29.12.2021 liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein puhkusel, asendab vallavara ja -hoolduse teenistuse juhataja Kalev Niit;

27.-31.12.2021 haljastusspetsialist Pille Zimmer puhkusel;

30.-31.12.2021 spordi- ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtra puhkusel, asendab haridusspetsialist Tiina Lall.

Sündmused:

29. detsembril kell 10-16 Viljandi Haigla vaktsineerimisbuss peatub Valga Maxima juures kell 10.00-16.00. Saadaval on kõik Covid-19 vaktsiinid ja teha saab nii esimest, teist kui ka tõhustusdoosi.

30. detsembril kell 10-16 Viljandi Haigla vaktsineerimisbuss peatub Valga Maxima juures kell 10.00-16.00. Saadaval on kõik Covid-19 vaktsiinid ja teha saab nii esimest, teist kui ka tõhustusdoosi.

Kinos: https://valgakultuurikeskus.ee/sundmused/kino/

Näitused:

Kuni 31.12.2021 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses näitus Made Balbat Art. Vaata lisa: https://madebalbat.com/

November-detsember Valga Keskraamatukogu teenindusosakonnas näitus Mats Traat 85.

Kuni 9. jaanuar Huvialaringide laste tööde näitus Valga kultuurikeskuses.

Kuni 29.01.2021 Valga Muuseumis näitus "Talvised tööd talus".

Kuni 31.05.2022 Valga Keskraamatukogus, Kaagjärve, Tsirguliina, Õru ja  Lüllemäe raamatukogudes lugemisprogramm „Lugemisisu". Rohkem infot:  https://elk.ee/opetajale/lugemisisu/ ja programmis osalevatest raamatukogudest.