« Tagasi

Valga Vallavalitsuse erakorraline istung 18.02.2019

Valga Vallavalitsuse erakorraline istung 18.02.2019

Valga Vallavalitsuse 18. veebruaril toimunud istungil otsustati:

esitada

Valga Vallavolikogule kinnitamiseks alljärgnevate määruste  eelnõud:

Valga valla 2018. aasta omalaekumiste eelarve;

SA Taheva Sanatooriumi põhikiri;

Projekti „Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse liikumisradade arendamise elluviimine 2019-2022" omafinantseeringu garanteerimine;

Vallale vara omandamine (Jaanikese Motokompleks).