« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 02. 01. 2019

Valga Vallavalitsuse 2. jaanuari 2019. aasta istungil otsustati:

kehtestada
kogukonnateenuste hinnad Valga valla hallatavates asutustes (Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus, Õru Päevakeskus ja Hargla Maakultuurimaja) alates 1. veebruarist 2019. Kogukonnateenuste hindadeks on: duši kasutamine 1,50 eurot ja pesupesemise teenus 1 eurot masinatäis.

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse poolt osutatava varjupaigateenuse hind isikutele, kelle registreeritud elukoht on väljaspool Valga valda. Varjupaigateenuse hind on 6.50 ööpäeva eest alates teisest ööpäevast; isikute eest, kes ei ole võimelised ise teenuse eest maksma, tasub nende elukohajärgne omavalitsus;

Valga Lastekodu Kurepesa üürile antavate ruumide üüri- ja teenuste hinnad.  

kinnitada
kommunikatsiooniteenistuse põhimäärus;

valimisjaoskondade moodustamine Valga vallas. Valga vallas moodustatakse 6 valimisjaoskonda:

1) valimisjaoskond nr 1 - Kesk tn 1, Valga linn, Valga maakond; 
2) valimisjaoskond nr 2 - Jaama pst 12, Valga linn, Valga maakond; 
3) valimisjaoskond nr 3 - Hargla küla, Valga vald, Valga maakond; 
4) valimisjaoskond nr 4 - Tehase tn 2, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond; 
5) valimisjaoskond nr 5 - Õru alevik, Valga vald, Valga maakond; 
6) valimisjaoskond nr 6 - Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist valimisjaoskond nr 1; 3, 4, 5 ja 6. Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 2. Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Valga valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

tunnistada
kehtetuks Valga Vallavalitsuse korraldus 1. augustist 2018 „Valga valla ajalehes Valga Teataja reklaami hindade kehtestamine"