« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 14.03.2019

Valga Vallavalitsuse 14. märtsi istungil otsustati:

määrata
MTÜ-le Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga Peetri-Luke Kogudusele  2019. aasta
tegevuskulude katteks tegevustoetust 9 000 eurot;

MTÜ-le Valga Abikeskus 2019. aasta tegevuskulude katteks tegevustoetust 11 000 eurot;

MTÜ-le Valgamaa Puuetega Inimeste Koda  2019. aasta tegevuskulude katteks tegevustoetust 21 000 eurot.

eraldada
huvihariduse ja huvitegevuse toetust 42 noorele kokku 3240 eurot.

määrata
Lüllemäe ja Pikkjärve külas  kinnistute  jagamisel tekkinud uutele reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed;

eraisikute kinnistutele  liitmiseks sobiva maa  lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve.

korrastada
maaüksuste aadressid Tsirguliina alevikus, Lüllemäe, Hargla ja Karula külas ning Valga linnas.

võõrandada
otsustuskorras tasuta Maanteeametile seoses riigitee  Puurina -Lüllemäe -Litsmetsa km 15,15-16,27 asuva Lüllemäe jalgratta -ja  jalgtee  ehitusepõhiprojektiga järgmised valla omandisse kuuluvate kinnistute osad: Kirikumõisa tee 1 (maaüksuse pindala 11026 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitistemaa) maaeralduse ligikaudse pindalaga 397 m2; Kirikumõisa tee 5 (maaüksuse pindala 4231 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) maaeralduse ligikaudse pindalaga 126 m2; Kirikumõisa tee 15 (maaüksuse pindala 41800 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) maaeralduse ligikaudse pindalaga 1446 m2

sõlmida
kinnistu omanikega leping nende kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Valga valla kasuks kogupindalaga ligikaudu 18,8 km2 eesmärgiga anda kogu tee  avalikku kasutusse.

vabastada
SA Eesti Tantsuagentuur Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 80 % ulatuses seoses 16. märtsil 2019 toimuva Valgamaa maakondliku tantsupäeva korraldamisega.

väljastada
kasutusluba Valga valla Tsirguliina alevikus asuvale  kinnistule püstitatud laohoonele ja Rebasemõisa külas asuvale kinnistule püstitatud laudahoonele.

kinnitada
alatise komisjonina tegutseva riigihangete komisjoni koosseis alljärgnevalt:

esimees:      jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikas

aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre

      liikmed: vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus; rahandusteenistuse juhataja/pearaamatupidaja Annely Adrat; asevallavanem Viktor Mägi, Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

mitte eraldada
tähtajaga 20.02.2019 esitatud taotlusele MTÜ Tasakaal „Tark tee terviseni", kuna taotluse
koondhinne on alla piirmäära.

eraldada
reservfondist Eesti Geograafiaõpetajate kevadpäevade korraldamiseks Valga vallas 12.-13.
aprillil 350 eurot.

rahuldada
tähtpäevaga 20.02.2019 esitatud kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste
projektitoetuse taotlused kokku 12 MTÜ-le kogusummas 5 682 eurot alljärgnevalt:

MTÜ Hargla Jahiselts, tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks 500 eurot
Seltsing Hargla Maanaiste Klubi, õppereisi korraldamiseks 495 eurot
MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu, kogukonna arengukava koostamiseks 500 eurot
MTÜ Koikküla Külaselts, tervisliku toitumise õppepäeva korraldamiseks 500 eurot
MTÜ Koikküla Külaselts, ühistegevuseks vajalike vahendite soetamiseks 500 eurot
MTÜ Taheva Valla Külade Selts, Kotuse koostöövõrgustiku koordinaatori koolituseks 337 eurot
MTÜ Sooru Arendus, kogukonna kogemuskohvikute korraldamiseks 500 eurot
MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus, kiriku oreli taastamiseks 500 eurot
MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus, kiriku katuse restaureerimiseks 500 eurot
MTÜ Taheva Valla Külade Selts, kogukonnaköögi rajamiseks 500 eurot
MTÜ Parmu Ökoküla, permakultuuri koolituse korraldamiseks 500 eurot
MTÜ EELK Valga Peetri-Luke Kogudus, liturgiliste kirikutekstiilide valmistamiseks 350 eurot

kinnitada
Valga valla kultuurialastele mittetulundusühingutele projektide I jaotuse taotluste toetus
vastavalt lisale 23-le MTÜ-le kogusummas 13 097 eurot:

 

MTÜ

Tegevus

Eraldatud toetus

1.

Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor

Koori transpordikulud esimesel poolaastal (laulupeo ettelaulmine, maakonna laulu- ja tantsupidu, kooriproovid jne).

            619

  2.

Valga Muuseumisõprade Selts

Aastatel 1984-87 Valgamaal tegutsenud filmitrusti „Hallitus" filmidega DVD väljaandmine.

            500

  3.

Valga Muuseumisõprade Selts

Näituse „Hälli kiigutaja" korraldamine.

            456

  4.

Valga Rockiklubi

Ansambli Must Hunt esinemistasu ja kontserdi korralduskulud.

            720

  5.

Lüllemäe Rahvaõpistu

Kollektiivide transpordikulud ja tantsu-võistluste osalustasu perioodil märts kuni august (tantsutrupp LP, tantsurühm Meie Memmed, Lüllemäe naisrühm,

segaansambel Lüllemäe Lüürikud ja eakate segaansambel.

         1 130

  6.

Segakoor Rõõm

Transpordikulu Tartu laulupeo eelproovi ja peole sõiduks.

            244

  7.

Midrilinnud

Tantsurühma 25. tegevusaastat tähistava kontserdi korraldamine.

            500

  8.

Pilleriin

Segarahvatantsurühma rahvarõivaste uuendamine.

            300

  9.

Liivimaa Noorteorkester

Sangastes toimuva kevadkooli korraldamine 

            640

10.

Valga Ukraina Selts „Kalyna"

Kirjanduslik-muusikaline salongiõhtu „Tee Ševtšenko juurde" korraldamine.

            812

11.

Valga Ukraina Selts „Kalyna"

Osalemine Prahas toimuval festivalil „Folkloormosaiik Prahas".

            816

12.

Valga Ukraina Selts „Kalyna"

Osalemine Jurmalas toimuval rahvusvahelisel festival-konkursil „Ukraina päevad Läänemerel".

            570

13.

Sooru Arendus

Huvitegevuse õpitubade korraldamine märtsist kuni novembri kuuni.

            920

14.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla Kogudus

Ansambli Orthodox Singers esinemistasu.

            700

15.

Ansambel Oduvantšiki

Eakatele suunatud üritused.

            180

16.

Piirilinna Bigbänd

Kontserdi korraldamine.

            150

17.

Urban Style Valga klubi

Osavõtt konkursist Kuldne Karikas.

            550

18.

Urban Style Valga klubi

Noorteala korraldamine Valga-Valka kaksiklinnade festivali ajal.

            900

19.

Stuudio Joy

Kevadkontserdi „Päike südames" korraldamine.

            780

20.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga Peetri-Luke Kogudus

Organisti Tuuliki Jürjo esinemistasu.

            180

21.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus

Valga praostkonna laulupäeva korraldamine. 

            750

22.

Kungla

Minietenduste „Liivakastis" ja „Ema poeg ja arvuti" lavastamine.

380

23.

Jazzclub WALK

Kadri Voorandi albumi

"In Duo With Mihkel Mälgand" kontserdi korraldamine.

            300

 

 

                                                         KOKKU:

      13  097

 

suunata

Valga Vallavolikogu istungile alljärgnevad määrused:
Valga Muuseumi põhimäärus;
Isikliku kasutusõiguse seadmine ja sama osa avalikuks kasutuseks määramine Valga valla kasuks;
Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise kord.