« Tagasi

Valga vallavalitsuse istung 15.08.2018

Valga vallavalitsuse 15.augustil  toimunud istungil otsustati

kehtestada
Raavitsa külas asuva Tulbi tn 11 krundi detailplaneering 

lõpetada
Valga vallasisese linna Lai tn 6b krundi detailplaneeringu koostamine ja tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 21. detsembri 2006. a korralduse nr 509 „Detailplaneeringu algatamine", kuna detailplaneeringu koostamine on veninud ebamõistlikult pikaks

Valga vallasisese linna Mesipuu tn 1 krundi detailplaneeringu koostamine.Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 02. mai 2007. a korralduse nr 128 „Detailplaneeringu algatamine", kuna detailplaneeringu koostamine on veninud ebamõistlikult pikaks;

Valga vallasisese linna Tartu tn 107 krundi detailplaneeringu koostamine. Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 18. oktoobri 2006. a korralduse nr 425 „Detailplaneeringu algatamine", kuna detailplaneeringu koostamine on veninud ebamõistlikult pikaks;

Valga vallasisese linna Transpordi tn 9 krundi detailplaneeringu koostamine. Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 04. oktoobri 2006. a korralduse nr 400 „Detailplaneeringu algatamine", kuna detailplaneeringu koostamine on veninud ebamõistlikult pikaks;

Valga vallasisese linna Tuule tn 1 krundi detailplaneeringu koostamine lihtsustatud korras. Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 07. aprilli 2005. a korralduse nr 158 „Detailplaneeringu algatamine", kuna detailplaneeringu kehtestamine on veninud ebamõistlikult pikaks;

Valga vallasisese linna Vabaduse tn 20 krundi detailplaneeringu koostamine. Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 18. mai 2005. a korralduse nr 226 „Detailplaneeringu algatamine", kuna detailplaneeringu koostamine on veninud ebamõistlikult pikaks;

eraldada
hajaasustuse programmi taotlejatele toetusena 52 878.02 eurot, millest 50% katab riik ja 50% omavalitsus. Taotleja omafinantseeringu minimaalne määr on 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Kokku laekus 20 taotlust. Otsustati rahuldada ühe kodaniku taotlus, tingimuslikult rahuldada 18 ja mitte rahuldada 1 hajaasustuse programmi taotlustest.

võõrandada
kodanikele otsustuskorras Valga vallale kuuluv vara: küttepuud Linnamets-1 maaüksuselt 5,589 tm  ja 3,845 tm 

eraldada raha
projektide omaosaluse realt mittetulundusühingule Lüllemäe Rahvaõpistu 300 eurot projekti "Paranenud tegevusvõimalused Lüllemäel"  omaosaluse tasumiseks.

reservfondist  kultuuri- ja haridusteenistusele 300 eurot Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatavale suvekoolile Valga vallas, et Eesti ja välismaa ajaloo -ja ühiskonnateaduste õpetajatele tutvustada Valga vallas asuvat militaarparki ja Sooru lahinguvälja.

kinnitada
Valga valla kriisikomisjoni põhimäärus;

määrus „Korruptsiooni ennetamine Valga valla töökorralduses".