« Tagasi

Valga vallavalitsuse istung 18. aprillil

Valga vallavalitsuse 18. aprilli istungil otsustati:

kehtestada
Valga keskraamatukogu tasuliste teenuste ja trahvide hinnad. Määrati tasu kaotatud või kõlbmatuks muutunud kaardi asendamise, nõupidamise ruumi rendi, materjalide kopeerimise, arvutist väljatrüki ja kiletamise eest ning tähtaja ületanud teavikute viivise tasu. Samuti kehtestati kaotatud või rikutud raamatu eest trahvisumma määramise kord. Raamatukogude vahelise teaviku tellimise ja tagastamise postikulu jääb tellija kanda;

Valga keskraamatukogu ja avaliku internetipunkti ning Hargla, Kaagjärve, Koikküla, Laatre, Lüllemäe, Sooru, Tagula, Tsirguliina ja Õru haruraamatukogude lahtiolekuajad. Iga kuu viimasel reedel on suletud Valga keskraamatukogu ja avalik internetipunk ning iga kuu viimasel neljapäeval on suletud haruraamatukogud, mil keskraamatukogus toimub koolituspäev;

teenistujate värbamise ja valiku kord, mis reguleerib Valga valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku põhimõtteid ning korraldust. Korra eesmärgiks on tagada, et ametikoht täidetakse isikuga, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Määratleti konkursi väljakuulutamise, korraldamise, läbiviimise, konkursikomisjoni moodustamise ja töötamise, kandidaatide dokumentide kontrollimise, hindamise ja valiku tegemise kord, samuti konkursi luhtunuks tunnistamise ning konkursi tulemustest teavitamise ja dokumentide säilitamise kord.

kinnitada
valla alalise konkursikomisjoni koosseis. Komisjoni esimeheks määrati asevallavanem Viktor Mägi ning liikmeteks asevallavanemad Kalmer Sarv, Jüri Konrad, Enno Kase ning sekretär- personalispetsialist Heldi Kaares.