« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 19. 12. 2018

Valga Vallavalitsuse 19. detsembril toimunud erakorralisel istungil otsustati:

eraldada

reservfondist Tsirguliina rahvamajale  aktiivkõlarite ja mikrofoni ostuks 1578 eurot; Tsirguliina Koolile ettenägematute majanduskulude katteks summas 3886 eurot ja Valga lasteaed Buratinole elektritoitekaabli rikke kõrvaldamiseks 1147 eurot.

huvihariduse ja huvitegevuse toetust alljärgnevalt:

Mittetulundusühing TASAKAAL

1120

Mittetulundusühing Stuudio JOY

994

Mittetulundusühing „Motoklubi K&K"

937

Filmiklubi Duubel 2

2000

Liivimaa Noorteorkester

4166

   

 

 

 

mitte eraldada

huvihariduse ja huvitegevuse toetust mittetulundusühingule Kungla, kuna MTÜ on saanud toetust toetusfondi eelnevast 2018. aasta taotlusvoorust.

kinnitada

2018. aasta II poolaasta pearaha suuruseks 10,08 eurot ühes kalendrikuus ühe noore kohta.

Eraldada spordiklubidele pearahasid (2018. aasta juuli – detsember) alljärgnevalt:

 

Nr

Spordiklubi 2018 juuli-detsember

Pearahad

1

Jalgpalliklubi FC VALGA

1995,84

2

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

4112,64

3

Võrkpalliklubi Viktooria

3991,68

4

Spordiklubi "Maret-Sport"

3689,28

5

Spordiklubi Valga Laskurklubi

846,72

6

Käsipalliklubi KÄVAL

3689,28

7

Valga Saalihoki klubi

1572,48

8

Mittetulundusühing NAHKKINNAS

725,76

9

VALGA MOTOKLUBI

1270,08

10

Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa

3205,44

11

Liivimaa Rattaklubi

1028,16

12

Valga Spordiklubi

2903,04

13

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K"

1995,84

 

 

 

 

 

31026,24

 

kinnitada

õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2019. aastaks ühe õpilase kohta  Valga valla munitsipaalkoolides aastas 1 444,80 eurot, ühes kuus 120,40  eurot; Valga Muusikakoolis aastas 2 392,36  eurot, ühes kuus 199,36  eurot;

Valga valla koolieelse lastasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 2019. eelarveaastal 4 398,63 eurot, ühes kuus 366,55 eurot;

alatine konkursikomisjon, kelle ülesandeks on viia läbi Valga vallavalitsuse poolt   korraldatavad konkursid vabade töökohtade ja ametikohtade täitmiseks järgmises koosseisus:

Esimees:         asevallavanem Viktor Mägi
Aseesimees:    asevallavanem Enno Kase
Liikmed:         asevallavanem Jüri Konrad                            

                       asevallavanem Kalmer Sarv 

jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas.                        

                                                                  

tunnistada kehtetuks

Valga Linnavalitsuse 16.12.2015 määrus nr 8 „Valga linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste asjaajamiskord"