« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 20.02.2019

Valga Vallavalitsuse 20. veebruaril toimunud istungil otsustati:

maksta

kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühendustele e tegevustoetuseks baastoetust, mille suuruseks 2019. a on 500 eurot.

2019. aastal kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetust  5 500 eurot igale MTÜ-le 500 eurot alljärgnevalt:

MTÜ Koikküla Külaselts

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts

MTÜ EELK Hargla Kogudus

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA

MTÜ Sooru Arendus

MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus

MTÜ Motoklubi Viimane Võimalus

EELK Karula Kogudus

MTÜ Parmu Ökoküla

MTÜ EELK Valga Peetri-Luke Kogudus

mitte eraldada
2019. aastakse kogukonna arendamisega tegelevale mittetulundusühendusele MTÜ EELK Valga praostkond tegevustoetust, kuna ühenduse asukoht ei ole äriregistri teabesüsteemi andmetel Valga vald.

määrata
eraisikule kuuluva  kinnistu jagamisel tekkinud reaalosade lähiaadressid ja katastriüksuste sihtotstarve.

võõrandada
avalikul kirjalikul enampakkumisel Linnamets – 1 ning Suur-Stoke talu maatükkidelt järgmine vallavara.  Toodud metsamaterjalide kogused on virna mõõdulised. Täpsed kogused saadakse pärast veo toimumist linnavara omandaja poolt, vajadusel teostatakse materjali täpsemad mõõtmised.  Kõikidele märgitud metsamaterjali hindadele lisandub käibemaks.

       

Puuliik

Sortiment

Pikkus (m)

Maht (tm)

KS

Vineeripakk

3,3

7,128

KS

Paberipuu

3

60,750

MA

Jämepalk

5,5

53,453

MA

Jämepalk

4,3

23,538

MA

Jämepalk

3,7

18,451

MA

Peenpalk

3,7

3,000

MA

Peenpalk

4,3

2,000

MA

Paberipuu

3

72,990

KU

Jämepalk

5,5

7,029

KU

Jämepalk

4,3

2,348

KU

Jämepalk

3,7

1,500

KU

Peenpalk

5,5

4,000

KU

Peenpalk

4,3

10,000

KU

Paberipuu

3

26,868

   

Kokku

293,055

 

eraldada

ehitus- ja planeerimisteenistusele Valga linnas, Aasa tn 1 kinnistul asuva korterelamu lammutamiseks ja krundi korrastamiseks omaosaluse katteks 8 400 eurot;

spordi eelarve reservist mittetulundusühingule Valga Spordiklubi 150 eurot Valga XI lahtiste maadlusvõistluste korraldamiseks;

sotsiaalvaldkonna MTÜ-de tegevustoetust 2019. aasta tegevuskulude katteks:

MTÜ-le Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus 1000 eurot ;
MTÜ-le Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing 2500 eurot;
MTÜ-le Valgamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing  500 eurot;
MTÜ-le Valga Linna Pensionäride Liit  815 eurot.

mitte eraldada

MTÜ-le Habitus toetust sotsiaalvaldkonna MTÜ-de tegevustoetuse eelarvest.

eraldada

tegevustoetust Valga valla spordiklubidele 2019. aastal alljärgnevalt:

MTÜ Sooru Arendus 500 eurot
MTÜ Carma Motoklubi 1700 eurot
MTÜ Dirty South 500 eurot
Orienteerumisklubi Juku-Peedu 350 eurot
Valga Maleklubi 400 eurot
MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus 450 eurot
Valga Piljardiklubi 900 eurot
MTÜ Valga Petanque Klubi 1700 eurot
Spordiklubi Karula 450 eurot
Valga Tenniseklubi 350 eurot
Valga Turniiribridži ja Mälumängu Klubi  450 eurot
Hokiklubi LIONS 1400 eurot

treenerite tasustamise toetust Valga valla spordiklubidele 2019. aastal alljärgnevalt:

Spordiklubi

Toetuse summa €

Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa

4034

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

8535

mittetulundusühing NAHKKINNAS

3738

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K"

10 358

käsipalliklubi KÄVAL

8761

Valga Saalihoki klubi

2739

Valga Maadlusklubi

11 925

Võrkpalliklubi Viktooria

9879

Spordiklubi "Maret-Sport"

18 852

Valga Motoklubi

7207

Jalgpalliklubi  FC VALGA

6157

Spordiklubi Valga Laskurklubi

2362

 

 

spordi eelarve reservist Tsirguliina Koolile 300 eurot seoses Chris Marcus Krahv ja Angela Mõttus osalemisega Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni koolide orienteerumise maailmameistrivõistlustel .

väljastada
kasutusluba Valga  linna Võru tn 5 kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaamale.