« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 5. 12. 2018

Valga Vallavalitsuse 5. detsembri istungil otsustati:

võõrandada
Forestex Tartu OÜ-le otsustuskorras vallale kuuluv vara (männi ja kuuse jämepalk,  männi ja kuuse paberipuu, kuuse peenpalk);

otsustuskorras tasuta AS-le Valga Vesi Koikküla küla valgustusrajatis 62 valgustiga.

anda otsustuskorras
Spordiklubile Valga Laskurklubi kasutusse tähtajatult Pärna pst 21 lasketiiru osa kehtestatud tingimustel.

võtta vastu
Valga kodaniku pärandvara.

määrata
Valga vallale kuuluvast metsast isevarumise teel võõrandatava puidu müügitingimused;

Taheva külas kinnistu Jaama jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed.

kinnitada
Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosseis järgnevalt: Valdeko Nielson, hoolekogu esimees; Tiina Lall, õpetajate esindaja; Kerly Uppin, õpetajate esindaja; Ester Karuse, volikogu esindaja,  Ly Maidla, õpilaste esindaja; Merce Mäe, vilistlaste esindaja;  Kalev Luts , kooli toetava organisatsiooni esindaja.

väljastada kasutusload
Valga valla Tsirgumäe küla Sanatooriumi kinnistul asuvate ümberehitatud asenduskodu peremajadele;

Valga vallas Sooru külas Kesk tn 5 kinnistul  asuvale  rekonstrueeritud lihatoodete tootmise hoone osale.

rahuldada
eraisiku vaie, ehitus- ja planeerimisteenistusel korraldada Saviaugu tnv maaüksuse osas maareformi läbiviimise toimigute jätkamine.

kinnitada

20.11.2018 esitatud kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetused alljärgnevalt:

   
       

Nr

Taotleja

Projekti nimetus

Taotletav toetus €

Eraldatud toetus €

Komisjoni põhjendused projekti osalise rahuldamise kohta

1.1

MTÜ EELK Hargla Kogudus

Hargla heakorra tagamine ja parandamine

800,00

710,00

Toitlustamise kulu 90.- on mitteabikõlblik kulu. Alus: Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord § 6 lõige 1 punkt 8.

1.2

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Sooblase küla bussipeatusesse atraktiivse ootepingi paigaldamine

800,00

800,00

 

1.3

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Kotuse infovoldiku kaasajastamine ja kordustrükk

800,00

800,00

 

1.4

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu

Õppereisi korraldamine

800,00

800,00

 

1.5

MTÜ Koikküla Külaselts

Koikküla puhkealale välitreeningala ehitusprojekti koostamine

366,00

366,00

 

1.6

MTÜ Parmu Ökoküla

MTÜ Parmu Ökoküla arengukava koostamine

800,00

800,00

 

1.7

MTÜ Sooru Arendus

Sooru kogukonna kogemuskohvikud ja uued ettevõtmised

420,00

420,00

 

1.8

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts

Karula piirkonna mälupanga arendamine ja ajalooliselt olulise materjali kogumine

797,99

797,99

 

1.9

MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus

Laatre kiriku oreli restaureerimine

800,00

800,00

 

   

KOKKU

6 383,99

6 293,99

 

 

 

Valga valla kultuurialastele mittetulundusühingutele projektide IV jaotuse taotluste toetus vastavalt lisale:

 

MTÜ

Tegevus

Eraldatud toetus €

1.

Epre Arendus

Õru jõulupidu

       1 600

2.

Tõlliste Valla Pensionäride Ühendus Elurada

Viltimise õpituba

          120

3.

Stuudio JOY

Osalemine Europestage festivalil 9.-10. märtsil Riias

          490

4.

Stuudio JOY

Stuudio Joy talvekontsert „Avatud uksed"

          450

5.

Tramburai ja Bamba

Kaagjärve jõulupidu

       2 200

6.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus

Advendikontsert Karula kirikus

          440

7.

Kungla

„Karl Erik Taukari laulude" kontsert

          405

8.

Rahvatantsurühm Rukkilill

Uute rahvariidepükste ja -vestide õmblemine rahvatantsurühma meestele

          720

9.

Liivimaa Noorteorkester

Liivimaa Noorteorkestri proov ja kontsert 09.02.2019 Lüllemäel

          350

10.

Segakoor Rõõm

Esinemisriiete õmblemine

          264

11.

Valga Muuseumisõprade Selts

Sõbrapäeva mälestuste- ja kohtumisõhtu „Retro klassiõhtu"

       1 500

12.

Valga Muuseumisõprade Selts

Läti rahvamuusika ansambli Auli esinemine Liivimaa Maapäeval

       1 500

13.

Lotamõisa Arendus

Võimlemiskostüümide ja- vahendite soetamine üldtantsupeole „Minu arm"

          505

14.

Lüllemäe Rahvaõpistu

Kontsertide korraldamine Lüllemäel

          400

15.

Karula Kultuuriselts

Esinemisriided kultuurikollektiividele

          500

16.

Piirilinna Bigbänd

Piirilinna Bigbändi pidulik kontsert 2019

          450

17.

Valga Linna Pensionäride Liit

Esinemisriiete ja jalanõude soetamine  tantsurühmale Elujõud

          918

18.

ANSAMBEL ODUVANTŠIKI

Eakatele suunatud üritused

          310

19.

Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor

Transport koori proovidele ja üritustele I kvartaliks 2019

          643

20.

Valga Koerteklubi

Loengusarja „Valga valla koeraomanike teadlikkuse tõstmine" toetamine

          650

 

 

                                                          KOKKU:

     14 415