« Tagasi

Valga vallavalitsust külastas TOREvant

Reedel käisid Valga Vallavalitsuses toredad külalised, Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli noored noored koos juhendajate Anneli Malleuse ja Nadezda Selivjorstovaga ning TOREvandiga.
 
Valga Põhikool on aktiivselt vallas TORE tegevust arendamas, tehes koostööd teiste koolidega kaugemaltki, koostöö puudutab õpilasvahetust ja erinevaid tegevusi. Üheks koostegemise väljundiks on suvekool. Tänavune TORE suvekool, kus osalesid ka Valga TOREkad, toimus augustikuus Lääne-Nigula vallas Tuksis ja sinnasõiduks kulus omavalitsuse poolne toetus vägagi ära. Külastuse eesmärk oligi tänada valda toetuse eest, mis võimaldas noortel sõita TORE suvekooli.
 
TORE ehk Tugiõpilaste Oma Ring Eestis on organisatsioon, kuhu kuuluvad Eestis tegutsevad tugiõpilased ja nende juhendajad. Tugiõpilasliikumise idee on meile jõudnud Soomest. MTÜ NÜ TORE missiooniks on suurendada koolides ja kogu ühiskonnas nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.
 
Vallavalitsus tänab omalt poolt noori selle toreda külaskäigu eest ning soovib edu ja jaksu nende tänuväärses tegevuses!