« Tagasi

Valga Vallavolikogu 13. septembri 2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 51. istung toimus 24. septembril 2021 algusega kell 16 Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses (Kesk 1, Valga) ning Zoom keskkonnas. Istungil otsustati:

Vastu võtta:

 • määrus „Valga valla kaasava eelarve suuruse kinnitamine ja menetlemise kord";
 • määrus „Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord";
 • määrus „Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine".

Lubada võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Valga linna Linnamets-5 maaüksuselt (katastrinumber 85401:015:0040) kasvava metsa raieõigus:

 • lageraie eraldistel 220; 221; 227 ja 228 hinnangulise raiutava mahuga 1 308 tihumeetrit;
 • harvendusraie eraldisel 219 hinnangulise raiutava mahuga 51 tihumeetrit.

Võõrandatava vara alghinnaks otsustati määrata 55 719 eurot, enampakkumise osavõtutasuks 100 eurot ning tagatisraha suuruseks 1 000 eurot.

Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Raavitsa küla Tiigi krundi detailplaneering.

Vähendada Priimetsa 1. ja 2. veehoidla (Riissali järvede) ehituskeeluvööndi Raavitsa küla Tiigi krundi detailplaneeringu alal.

Lubada vallavalitsusel pikendada üürilepingut: Valga Linnavalitsuse ja MTÜ Jalgpalliklubi FC Warrior vahel 15. septembril 2014 sõlmitud üürilepingut nr 6.2-4.2/42 pikendada kuni 1. septembrini 2029.

Moodustada 2021. a Valga Vallavolikogu valimisteks kuus jaoskonnakomisjoni ning nimetada komisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed järgmiselt:

 • Valimisjaoskonna nr 1 (asukohaga Kesk 1, Valga linn, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
  • jaoskonnakomisjoni esimees Meelis Saavel;
  • liikmed Kaja Tättar, Anita Kuus, Regina Kuus, Ülle Oras, Helju Näppi, Ekaterina Tammemäe, Hele Põhjakivi;
  • asendusliikmed Signe Ivanova, Margit Raudhein-Laar, Maire Riiner, Sirje Tann.
 • Valimisjaoskonna nr 2 (asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
 • jaoskonnakomisjoni esimees Pille Meriroos;
 • liikmed Lenna Hingla, Janek Rennu, Ülve Maisla, Heivi Põder, Maie Murašova, Karmen Hunt, Anne Viira;
 • asendusliikmed Atso Adson, Sirje Paris, Kristjan Zilmer.
 • Valimisjaoskonna nr 3 (asukohaga Hargla küla, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
 • jaoskonnakomisjoni esimees Evi Veerme;
 • liikmed Hille Tamman, Lea Radsin, Ülle Karvak, Mare Roosipuu, Sulo Hermlin, Kalev Fuchs, Rena Hiob; 
 • asendusliikmed Marge Sulev, Anita Maran.
 • Valimisjaoskonna nr 4 (Tehase 2, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
 • jaoskonnakomisjoni esimees Ere Arbeiter;
 • liikmed Valdo Kõrge, Elin Tamm, Pilvi Värnik, Eve Tiisler, Tiina Korge, Mariis Fuchs, Kadi Roots;
 • asendusliikmed Merlika Hüdsi, Thea Põder.
 • Valimisjaoskonna nr 5 (Õru alevik, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
 • jaoskonnakomisjoni esimees Maarika Kets;
 • liikmed Eveli Sarv, Siiri Anier, Teemar Hiir, Merike Taaleš, Inna Tuhkanen, Anne Kern, Pille Illak;
 • asendusliikmed Merle Kalames, Galina Allik.
 • Valimisjaoskonna nr 6 (Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
 • jaoskonnakomisjoni esimees Õnneke Hermaste;
 • liikmed Margus Viks, Maire Kannuluik, Ulvi Sarapuu, Mikk Gaškov, Helga Rätsepp, Moonika Arna, Siiri Raamets;
 • asendusliikmed Janika Jurs, Eha Kotov.

Vallavolikogu komisjonide ja vallavalitsuse töö ülevaated:

 • Vallavolikogu komisjonide esimehed esitasid aruanded eelmise aasta töö kohta järgnevalt:
 • korrakaitsekomisjoni esimees Viljar Schmidt;
 • arengu-ja majanduskomisjoni esimees Igor Jallai;
 • kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Julia Belova;
 • hariduskomisjoni esimees Siiri Reiljan;
 • sotsiaalkomisjoni esimeesTeresa Sale;
 • rahanduskomisjoni esimees Viktor Mägi;
 • revisjonikomisjoni esimeesIvar Unt.
 • Vallavanema Monika Rogenbaumi informatsioon.
 • Asevallavanem Meeli Tuubel andis ülevaate Valga linna lasteaedade toitlustamise hankega kaasnenud olukorrast ja selle lahendamisest.