« Tagasi

Valga Vallavolikogu 26.07.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 49. istung toimus 26. juulil 2021 algusega kell 16 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning Zoom keskkonnas.

Vallavolikogu istungil otsustati:

Lõpetada Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve (kogumahus 194 152 eurot) 1. lugemine ja suunata lisaeelarve 2. lugemisele vallavolikogu augustikuu istungile.

Lõpetada Valga valla teehoiukava 2021-2025 II lugemine ja kinnitada Valga valla teehoiukava aastateks 2021-2025. Teehoiukava avalikustatakse Riigi Teatajas ja Valga valla kodulehel.

Lubada Valga Vallavalitsusel korraldada järgmised riigihanked:

  • „Õru Lasteaed-Algkooli küttesüsteemi ehitamine";
  • „Valga Priimetsa Kooli spordihoone ehitamine";
  • „Omanikujärelevalve teenuse ostmine Valga Priimetsa Kooli spordihoone ehitamisel".

Võõrandada otsustuskorras Valga vallale kuuluv korteriomand (registrikood 2298740) asukohaga Kullamäe tee 4-1, Lüllemäe küla, Valga vald, hinnaga 3000 eurot.

Anda otsustuskorras kasutusse MTÜ-le Spordiklubi Karula (registrikood 80134312) Lüllemäe külas, Karula teeninduskeskuse hoones 0 korrusel asuvad ruumid nr 101 ja 115 üldpinnaga 155,1 m2.

Lõpetada Valga valla osalemine Ühismajandamise OÜs (registrikood 11376524) ning lubada vallavalitsusel võõrandada Ühismajandamise OÜ osa Valga vallavara eeskirjas sätestatud korras.