« Tagasi

Valga Vallavolikogu 27. septembri istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 27. septembri istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimus reedel, 27. septembril 2019 algusega kell 13.00 Valga raudteejaamas. Kohal viibis 24 saadikut 27st.

Vallavolikogu istungil otsustati:

Lubada vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange "Valga vallateede talvine hooldus 2019-2022".

Valga valla koerte ja kasside pidamise eeskiri läbis esimese lugemise ning suunati edasi teisele lugemisele.

Muuta Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017 otsusega nr 20 kinnitatud arengu- ja majanduskomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

  • arvata komisjoni koosseisust välja Karina Demutskaja;
  • kinnitada komisjoni liikmeks Vilju Arna.

Muuta Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017 otsusega nr 20 kinnitatud korrakaitsekomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

  • arvata komisjoni koosseisust välja Oleg Vahrin;
  • kinnitada komisjoni liikmeks Andres Radsin.

Valga valla arengukava korralisest läbivaatamisest ja uuendamisest andis ülevaate asevallavanem Viktor Mägi.

2020.-2023. aasta eelarvestrateegia eelnõud tutvustas vallavanem Margus Lepik.

Valga vallavanem Margus Lepik andis ülevaate vallavalitsuse teenistuste tegemistest septembrikuus.

Külavanema statuudi määruse eelnõud tutvustas asevallavanem Kalmer Sarv.

Sotsiaaltööd puudutava avaldusega esines Teresa Sale.

Volikogu istungite läbiviimiseks mõeldud infosüsteemi VOLIS puudutava avaldusega esines Külliki Siilak.