« Tagasi

Valga Vallavolikogu 29.01.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 41. istung toimus 29. jaanuaril 2021 algusega kell 13 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1, Valga).

Istungi alguses said sõna:

  • Valga Priimetsa Kooli lastevanemate esindaja, kes luges ette toetusavalduse ja andis volikogu esimehele üle toetusallkirjad (330 allkirja) Valga Priimetsa Kooli direktori toetuseks.
  • Volikogu liige, kes luges ette ja andis volikogu esimehele üle umbusaldusavalduse vallavalitsuse liikmete vastu.

Valga Vallavolikogu 29.01.2021 istungil otsustati:

Tunnistada kehtetuks Taheva Vallavolikogu 19. septembri 2013 otsus nr 28 „Vallale kuuluvate ruumide kasutamise hinna kehtestamine".

Lubada Valga Vallavalitsusel läbi viia alla lihthanke piirmäära hankena „Hoone üürimine puistematerjali ja hooldustehnika hoidmiseks" ning sõlmida leping 2021-2023 aastateks.

Kehtestada määrus „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas".

Muuta Valga Vallavolikogu 19. juuni 2020 otsust nr 183 „Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" ning lisada Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse struktuuri kaks tähtajalist juhtumikorraldaja ametikohta.

Valga valla 2021. aasta eelarve läbis esimese lugemise. Eelarve otsustati suunati 17 poolthäälega teisele lugemisele.

Istungi lõpetas vallavanema informatsioon ja vastus arupärimisele Valga Priimetsa Kooli direktori ametist vabastamise kohta.