« Tagasi

Valga Vallavolikogu 27.08.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 50. istung toimus 27. augustil 2021 algusega kell 16 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning Zoom keskkonnas.

Vallavolikogu istungil otsustati:

Kinnitada Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve:  põhitegevuse tulud 366 148 eurot, põhitegevuse kulud 279 876 eurot ja tulem 86 272 eurot, investeerimistegevuse tulud põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 1 127 115 eurot, investeerimistegevuse kulud põhivara soetuseks 1 090 918 eurot ning põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 122 469 eurot.

Tuvastada Valga vallas Kaagjärve külas reformimata riigimaal  asuvate ehitiste biotiigid ja neid teenindav kõrvalhoone ning kaalukoja hoone peremehetus.

Lubada Valga Vallavalitsusel osaleda 2022. aasta I poolaastal projektis „Imelised aastad" ja garanteerida Valga valla omafinantseering kuni 3590 eurot projekti tegevuste elluviimiseks 2022. eelarveaastal.

Valida Valga Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni esimeheks  Viljar Schmidt ja aseesimeheks Rein Randver.

Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni  koosseis jäi muutmata, kuna volikogu liikmed ei esitanud uusi kandidaate esimehe ja aseesimehe ametikohale.

Istungi algul kuulati ära Valga Muusikakooli arengukava ja tegevuskava 2021 – 2025 tutvustus ning esitati küsimusi ettekandjale, direktor Tiia Parmole.

Istungi lõpul kuulati ära vallavanem Monika Rogenbaumi informatsioon vallavalitsuse tegevusest ja asevallavanem Meeli Tuubeli informatsioon viiruse olukorra ning vaktsineerimise graafiku kohta Valga vallas.