« Tagasi

Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist tolmutõrje teostamiseks valla teedel

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust „Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel"

Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee tänav 8, 68206 Valga

Hanke objekt: Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel

 1. Tolmutõrje teostamine toimub Valga valla haldusterritooriumil vastavalt valla esindaja tellimusele avalikult kasutatavatel kruusakattega teedel ja tänavatel Valga vallas.
 2. Tolmutõrje teostamise aeg vastavalt vajadusele: lepingu sõlmimisest kuni 30. septembrini 2021.

Pakkumuse tingimused

 1. Ühikhind kalkuleeritakse 1 kilomeetri põhiselt (euro/1 km tolmutõrjet).
 2. Hind sisaldab kõikide materjalide, transpordi ja tööde kulu. Tolmutõrje teostatakse kas soolaga (kaltsiumkloriid), selle niiskust siduva omaduse tõttu või 40%lise kaltsiumkloriidi sisaldusega soolalahusega.
 3. Eeldatav tolmutõrje  maht on 4 km. Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.
 4. Pakkuja esitab nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga ühikhinna.
 5. Ühikhind esitatakse eurodes sendise täpsusega.
 6. Piirkond Valga vald.
 7. Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 8. Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.
 9. Pakkumus märgusõnaga "Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel" esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee
 10. Pakkumuse esitamise tähtaeg 14.05.2021 kl 10.00.

Täiendav teave: Toomas Klein, liiklus- ja teedespetsialist telefon +372 502 1670, e-post Toomas.Klein@valga.ee

Lisa 1: Pakkumuse maksumuse vorm