« Tagasi

Vallavalitsus ootab pakkumisi rannahoone välisfassaadi renoveerimiseks

Pakkumiskutse „Valga rannahoone (Perve tn 30, Valga linn, Valga vald) välisfassaadi renoveerimine"

Valga Vallavalitsus ootab pakkumusi järgmiste tööde teostamiseks:

1. Perve tn 30 rannahoone välisfassaadi renoveerimistööd

1.1 fassaadil vahetada välja ja uutega asendada seina alumised kolm rida laudist (profiilid peavad jääma vahetatud laudadega samaks);

1.2 tuulekasti äärelaudade (hoone täisring), seinte, akende ja uste piirdeliistude vahetus terve hoone ümbruses;

1.3 fassaadi puhastamine vanast värvist ning kruntida ja värvida vähemalt 2 korda tänapäevaste ilmastiku kindlate värvidega.

2. Aknad

2.1 aknaraamide puhastamine ja värvimine mõlemalt poolt;

2.2 akende kiletamine 4tk seest poolt liivaprits kilega;

2.3 ühele aknale paigaldada uus veeplekk.

3. Uksed

3.1 uste puhastamine ja värvimine mõlemalt poolt;

3.2 kolme välisukse demontaaž ja uute uste paigaldamine (kahele uksele paigaldada ilmastikukindlad wc märgised). Profiilid peavad jääma vahetatavatel ustel samaks vanade ustega.

3. Katuse terrass

3.1 vana katuseterrassi utiliseerimine;

3.2 uue terrassi ehitus koos karkassiga, mille eelistatud materjalid on pruun immutusega ilmastikukindel terrassilauad (28 x 120 mm).

4. Katus

4.1. katusel oleva metallist piirde puhastamine ja värvimine metallivärviga;

4.1. katuse puhastamine samblast rikkumata katust. Rikkumise korral teostab töövõtja terve katuseremondi oma kuludega.

5. Elektritööd

5.1 vanade pistikute ja valgustite asendamine uutega.

6. Sisetööd

6.1. Kahe ruumi põranda puhastus koos värvimistöödega.

7. Muud tingimused

Hoone materjalid ja värvilahendused kooskõlastada tööde eest vastutava isikuga ja valladisaineriga.

8. Hinnapakkumiste esitamine

Pakkumuses näidata pakkuja nimi, registrikood ja kontaktandmed ning kinnitus, et töödele antakse 2-aastane garantii. Ettemaksu ei teostata, tasumine toimub tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest 10 tööpäeva jooksul e-arve esitamise alusel. Pakkujal puuduvad pakkumise esitamisel maksuvõlgnevused. Objektiga tutvumine on kohustuslik ja pakkujal on õigus teha ehitusobjektil vajalike mõõtmisi. Prügi utiliseerimine peab olema arvestatud remonttööde hulka. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Hinnapakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole pakkumiskutses kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Eduka hinnapakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil. Hankijal on õigus kõik hinnapakkumised tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalisi võimalusi.

Pakkumus peab olema esitatud tööde lõikes lahti kirjutatud. Lõpphind peab sisaldama hinda koos käibemaksuga. Pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

Tööde teostamise lõpp tähtaeg 17.05.2021

Pakkumised esitamise tähtaeg on 13.04.2021 kell 10:00 e-kirja teel aadressile hanked@valga.ee

Täiendav info ning objektiga tutvumine vallavara- ja hooldusteenistuse spetsialistilt Janek Rennu, tel 766 9956, janek.rennu@valga.ee