« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd välitööde juhile

Teenistusülesannete lühikirjeldus:

Aastaringne Valga linna haljastus- ja teehooldustööde ning remondi- ja koristustööde organiseerimine ja juhtimine, osalemine vallavalitsuse valdkondlike komisjonide töös.

Ootused kandidaadile:

 • kesk- või keskeriharidus;
 • varasem tänavate, parkide hooldustööde juhtimise kogemus;
 • meeskonna juhtimise kogemus;
 • töödega ja töötajatega seotud dokumentatsiooni korrashoid ja aruandluse esitamise oskus;
 • rasketehnika tundmine;
 • heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus;
 • aktiivne hoiak ja algatusvõime;
 • head suhtlusoskused;
 • hea pingetaluvus, tasakaalukus;
 • kohusetunne ja nõudlikkus töö kvaliteedi suhtes;
 • B-kategooria juhiluba (kasuks tuleb C-, CE- ja T-kategooria juhilubade olemasolu);
 • valmisolek muutuvaks tööajaks (sh töötamine nädalavahetustel).

Vallavalitsus pakub:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust teenistusülesannete täitmisel.

Lisainformatsioon: vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit, tel 5353 7676, e-post kalev.niit@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 25. jaanuariks 2022 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee