« Tagasi

Vanade plekist garaažide likvideerimine

Valga vallavalitsus on otsustanud, et vanad garaažid, mis asuvad Roosi ning Piiri tänavate vahetus läheduses ning mis ei sobi ümbritsevasse keskkonda tuleb maa-alalt likvideerida.

Arvestades asjaolu, et garaažid asuvad Valga vallale kuuluval maaüksusel ning nende seal olemisel puudub õiguslik alus, tuleb garaažide omanikel garaažid esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 17. juuni 2018 vallale kuuluvalt maaüksuselt ära viia. Vastasel korral on vallavalitsus sunnitud garaažid teisaldama ning suunab need koos sisuga jäätmekäitluskohta.

Garaažide likvideerimise käigus tekkivaid jäätmeid peavad garaažide omanikud käitlema vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele või andma need üle vastava õigusega isikule. Jäätmete ladestamine selleks mitte ette nähtud kohtadesse on Valga valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt keelatud ning selle eest võib karistada  eraisikut rahatrahviga kuni 800 eurot.

Juhul kui garaažid ei ole 18. juuniks 2018 maa-alalt ära viidud, võtab Valga vallavalitsus seda kui nõusolekut garaažid ise esimesel võimalusel ära koristada.

 

Lisainfo:

Mario Pinka
Maakorralduse spetsialist
766 9950; 53093826
Mario.Pinka@valga.ee

 

Anni Teetsmann
Keskkonnaspetsialist
5860 1328
Anni.Teetsmann@valga.ee