« Tagasi

Volikogu liikmed ja vallaametnikud kohtusid Karula piirkonna rahvaga

Reedel, 2. märtsil vahetult peale Valga vallavolikogu istungi lõppu kohtusid  volikogu liikmed ja vallavalitsuse ametnikud Lüllemäe kultuurimajas kohaliku rahvaga. Kohalikel oli hea võimalus küsimuste näol edastada vallaametnikele ja volikogu liikmetele  südamel olevad probleemid ja saada oma küsimustele vastused.

Alljärgnevalt väljavõte küsimustest ja vastustest:

Kas vallavalitsusel on plaanis korteriühistutele remonditöödeks ja haljastuseks toetusrahasid eraldada?

Vallavanem Margus Lepik: „Hetkel konkreetselt korteriühistutele valla eelarves toetusi planeeritud ei ole. Eelnevalt tuleks siiski kaardistada nende vajadused. Mõtleme peagi välja, kuidas vastav info läbi teenusekeskuste spetsialistide kokku koguda. Toetuste eraldamisel tuleb aga kindlasti arvestada ja lähtuda iga konkreetse korteriühistu vajadustest ja võimalustest."

Kui õigesti mäletan, oli koostöökokkuleppes kirjas, et luuakse külavanema statuut?

Volikogu esimees Külliki Siilak: "Oleme rääkinud küll külaliikumisest, kuid külavanema statuuti pole me kohustuseks võtnud."

Vallavanem Margus Lepik: „Kindlasti tahame teha külakogukondadega paremat koostööd, kuid täna pole veel selge, kes külades võiks koostööpartneriks vallale olla. Hakkame peatselt vallavalitsuse ametnikega külastama erinevaid valla piirkondi, et selgitada välja inimeste soovid ja  viia ametnikud kurssi  rahva  probleemide ning muredaga."

Meie majas on vallale kuuluv sotsiaalkorter, kuid ühelgi korteriühistu koosolekul pole osalenud valla esindajat?

Asevallavanem Enno Kase: „Edaspidi võiksite koosoleku toimumisest teada anda vara valitsemise juhtivspetsialistile Pille Meriroosile, kes volitab kellegi ametnikest valla esindajana koosolekul osalema."

Meil on siin kohapeal erakauplus, mis on iseenesest hea, kuid tavaliselt on kaubavalik kesine. Täna, kui volikogu Lüllemäel istungit pidas, oli ka kaupluses kohe rohkem kaupa. Mure ongi  väikese  kaubavaliku pärast.

Asevallavanem Enno Kase: „See on pigem kaupluse omaniku ja külarahva vaheline asi, kes peaksid sel teemal omavahel vestlema. Muidugi saame ka meie omanikuga vestelda ja rahva soovi edastada."

Vallavanem Margus Lepik: „Saame tõepoolest lubada ainult seda, et räägime kaupluse omanikuga ja edastame kohaliku rahva mure, kuid omavalitsus ei saa omanikku kohustada suurendama kaupade sortimenti. Eks see on kõikide maakaupluste probleem, et ostetakse kohapeal vähe ja ostjaid napib, ka kaup on kallim, kui linnas. Tendents on, et paljud kohalikud inimesed käivad oma oste tegemas linnas."

Raamatukogule on valmimas uued ruumid ja rahva sooviks on, et seal võiks tegutseda ka postipunkt. Mina, raamatukogu juhatajana, olen valmis sellega ka tegelema. Vajan selleks vallalt toetust?

Volikogu esimees Külliki Siilak: „Kui vajadus on vallavolikogu, kas suulise või kirjaliku toetuse järele, siis see pole probleem."

Vallavanem Margus Lepik: „Ka vallavalitsus toetab igati postipunki asutamist Lüllemäele. Andke teada, mis kujul ja missugust toetust selleks vajate."

Kas tasuta ühistransport tuleb?

Vallavanem Margus Lepik: „Teada on, et maakonnasisene tasuta ühistransport tuleb, kuid maakondade ülese transpordiühenduse osas konkreetne otsus veel puudub. Tulla võivad maakondade vahelised erisused."

Maaliinide bussid Valga linna tulles peatuvad Maxima juures, kuid Valgast väljudes mitte. Kas ei saaks teha bussipeatuse ka teisele poole teed, et inimesed saaksid sealt busside peale minna ja ei peaks raskete kompsudega bussijaama kõndima?

Asevallavanem Enno Kase: „Tegeleme selle probleemiga."

Ümarlaudade teema: kohalikud ettevõtjad, MTÜ-d, aktiivsed kodanikud võiksid mingi aja järel koos käia ja kohalikke asju arutada. Kes peaks asjaosalised kokku kutsuma ja kes vallaga kontakti peab?

Vallavanem Margus Lepik:  „See võib olla ümarlaud või hoopis ka  mingi muu vorm. Kohalik kogukond peaks ise valima kontaktisiku, kellega vallavalitsus saaks suhelda. Selles osas peate ise aktiivsed olema."

Kas valla ajaleht hakkab ilmuma, kas ka paberkandjal või ainult internetis?

Vallavanem Margus Lepik: „Kindlasti hakkab ilmuma ka paberkandjal. Plaanis on esimene number anda välja Valga linna päevadeks (juuniks) ja edasi peaks see ilmuma juba iga kuu. Elanikkonnale oleks leht tasuta. Arvestades Valga linna rahvastiku koosseisu, tuleb lehe sisust teha ka venekeelne kokkuvõte."

Äkki oleks mõistlik leht raadioga asendada?

Vallavanem Margus Lepik: „Raadio ei asenda siiski ajalehte. Igal kolmapäeval on raadio Ruut FM kell 11 raadiosaade „Valgalase pooltund", kus vallametnikud käivad tutvustamas erinevaid teemasid, sündmusi ja ettevõtmisi."

Kaua on üleval endiste valdade kodulehed?

Valga valla kommunikatsioonijuht Kaja Mõts. „Eeldatavalt aasta lõpuni või seni kuni kehtib vanade kodulehtede halduslepingud. Ühinenud valdade kodulehtedel on viide uuele valla kodulehele. Kontrollin selle veel üle. Uusi uudiseid endistele valdade kodulehtedele ei lisandu. Seega, kui teil on uudiseid, mida soovide piirkonna inimestega jagada, siis saatke see meile ja me avaldame selle vastavalt vajadusele kas valla kodulehel või Facebooki lehel."

Kas meil hakkab siin ka konstaabel  ringi liikuma?

Vallavolikogu liige Marek Käis: „Juba liigub. Jaanuarist on Taheva - Karula piirkonna konstaabliks Janar Koemets."

Probleemid olid jäätmete äraveoga. On toimunud küll graafikujärgselt, kuid pool konteinerist on jäänud tühjendamata?

Asevallavanem Enno Kase: „Teie piirkonna jäätmete veoga olid tõesti probleemid, kuid sellega on tegeletud ning edaspidi peaks kõik graafikujärgselt ja nõuetekohaselt toimuma. Need poolikud konteinerite tühjendamised olid tingitud külmast ilmast, jäätmed olid külmunud ja ei tulnud konteinerist välja. Probleemid on aga veel sellega, et bussijaamadesse ja kalmistutele toovad inimesed prügikotte. Vaja on elanikkonda sel teemal harida."

Kas vald hoolitseb ka bussipeatustes asuvate  prügikastide tühjendamise eest?

Vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus: „Jah. Hooldame maapiirkonna bussipeatusi oma jõududega, vallahoolduse teenistuse  töötajad teevad seda tööd."

Probleemid on MTÜ-de toetuste taotlemisega. Taotlused toetuse saamiseks tuli esitada 20. veebruariks, otsustamine toimub märtsis, kuid mõned üritused on toimunud juba veebruaris või jaanuaris. Kas jäämegi siis toetusest ilma?

Vallavanem Margus Lepik: „Esitage jätkuvalt toetusetaotlusi. Valla eelarves on MTÜ-de toetustega arvestatud. Samuti toetatakse edaspidigi traditsioonilisi üritusi. Taotluste korra ja vormid paneme kodulehele."