« Tagasi

WIRECAT OÜ taotleb keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ettevõtte WIRECAT OÜ (registrikood 16070563) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks.  Käitluskoht asub aadressil Metsa tn 23 (katastritunnus 85501:001:0358), Valga linn, Valga vald. Ettevõtte tegevuse eesmärgiks on jäätmete taaskasutamine, mis seisneb juhtmete granuleerimises (jäätmekäitlustoiming R12s), mille tulemusel eemaldatakse vask või alumiinium ja plastik. Lisaks soovitakse tegeleda kasutuselt kõrvaldatud katalüsaatorseadmete kokkuostuga. Vajadusel teostatakse jäätmete ümberpakkimist (R12y).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse M-116735, dokument nr DM-116735-4.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee) taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.