UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 4 on Valga Vallavalitsus 05.09.2018. a võtnud vastu korralduse nr 322, millega otsustati lõpetada Valga vallasiseses linnas asuva Pärna pst 13 krundi detailplaneeringu koostamine.

Nimetatud detailplaneering on algatatud enne 01.07.2015. a ja selle kehtestamiseni ei jõutud enne 01.07.2018. a. Detailplaneeringu koostamine on veninud ebamõistlikult pikaks. Kohalikule omavalitsusele teadaolevalt ei ole peale algatamise tehtud ühtegi teist menetluse toimingut ja planeeringut ei ole asutus selle aja jooksul koostama. Planeeringu algatamise ettepaneku teinud isik on kaotanud huvi planeeringu koostamise vastu. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda siin.