UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Haridusminister tutvus Valga valla hariduseluga

Reedel, 4. juunil oli haridusminister Liina Kersna külaliseks Valga gümnaasiumi tänuüritusel „Vaba Eesti eest!", õhtupoolikul aga Priimetsa koolis, kus tutvus uue õppehoone ja kooli kollektiiviga. Päeva lõpuks jõudis minister ka Lüllemäele.
 
Liina Kersnat olid vastu võtmas ja kooli tutvustamas Priimetsa kooli juhtkond ja õpetajad ning Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš ja asevallavanem Meeli Tuubel. Näidati õpperuume ning räägiti vana koolimaja üsna erandlikust taassünnist kaasaegse õppehoonena. Asevallavanem Meeli Tuubeli sõnul vaatas väga palju koole läbi käinud minister Priimetsa kooli uhkusega. „On ju Priimetsa kooli hoonelahendusega võetud Valga kesklinnas korraga kasutusele vana väärikas koolimaja ja aastaid kasutuseta seisnud büroohoone, millele liideti uus ehitis, tulemuseks põnevate soppidega, õpilasi inspireeriv kool."
Minister Kersna ütles, et Priimetsa koolis olles ja sealsete õpitingimuste ning tegusa kollektiiviga lähemalt tutvudes tema süda rõõmustab. „Oli suur rõõm näha, et Priimetsa kooli õpilastel on suurepärased tingimused õppimiseks. Samuti teeb heameelt, et kool kasutab õpetamisel varajast keelekümblust. Lisaks keelekümblusele õpetatakse osasid oskusaineid samuti eesti keeles," pidas minister oluliseks, et kõik lapsed saaksid riigikeele selgeks, et nende ees ei oleks eneseteostamisel klaaslagesid. „Soovin kogu kooliperele ja uuele direktorile palju jõudu laste toetamisel ja arendamisel."
Asevallavanem Meeli Tuubeli sõnul jäi kaks nädalat ametis olnud direktor Yulia Kopõtnik ka ministrile silma asjatundliku ja tulevikku vaatava koolijuhina, kes otsib lahendusi tasemel keelekümbluse jätkamiseks ja uussisserändajate laste kohanemiseks.
Kohtumise lõpus räägiti ühises vestlusringis koolijuhtide ja õpetajatega ning Valga valla esindajatega hariduselu muredest ja rõõmudest üldisemalt, aga ka konkreetsemalt Priimetsa kooli puudutavast. Tuubeli sõnul on koolipere suureks mureks endiselt kooli võimla puudumine - õpilased teevad kas välitrenni või kõnnivad spordihalli. Ent seegi mure saab peagi lahenduse. „Haridus- ja Teadusministeerium on Valga vallale võimla ehitamise toetuseks andnud 800 000 eurot ning hoone peaks kõigi eelduste kohaselt valmima järgmise aasta lõpuks," kinnitas Tuubel.
Pika päeva lõpus jõudis Minister Kersna ka Lüllemäele, kus teda võttis vastu Lüllemäe Põhikooli direktor Jana Tiits. Arutleti aktuaalsete haridusküsimuste üle. „Jutuks tulid lõppeva õppeaasta rõõmud ja mured meie koolis, õpetajate koormus ning kooli plaanid edaspidiseks. Minister rõõmustas meie positiivse kogemuse üle üliõpilaste kaasamisel distantsõppel ning selle üle, et valmimas on projekt suvise õpihuvilaagri korraldamiseks, milleks HTM on rahalisi vahendeid eraldanud," märkis Jana Tiits.