UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsust külastas TOREvant!

Täna külastasid Valga Vallavalitsust Valga Põhikooli noored koos õpetajate ning TOREvandiga. Külastuse eesmärk oli tänada valda toetuse eest, mis võimaldas sõita TORE suvekooli.

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiőpilasliikumise idee on Eestisse jőudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud enamikusse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks, kujunemas on üle-eestiline vőrgustik.

2019. aasta TORE suvekool, kus osalesid ka Valga Põhikooli noored, oli inspireeritud laulu- ja tantsupeo aastast ning eesti keele aastast. Suvekool toimus Ida-Virumaal, Remniku külas ning sinnasõiduks oligi noortel toetust vaja, mille eest valda ka tänamas käidi.

Valga Vallavalitsus tänab noori toreda külastuse eest ning soovib edu ja sallimist alanud kooliaastaks!