UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Riigiametnikud kohtusid vallavalitsuse spetsialistidega

Teisipäeval kohtusid Valga vallavalitsuse spetsialistid vallavalitsuses Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna töötajatega.

Osakonna ülesandeks on kohalike omavalitsuste regionaalhalduse poliitika analüüs, kavandamine ja koordineerimine. "Soovisime kohtuda valla spetsialistidega, et kaardistada haldusreformi järgselt tekkinud olukord ning üleskerkinud probleemid,"  selgitas regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv kohtumise tagamaid.

Haldusreformi järgselt on regionaalhalduspoliitika osakonnal laual alljärgnevad teemad: kuidas reformijärgselt   edasi minna, puudega inimeste toetussüsteem, gümnaasiumi ja kutseharidus, omavalitsuste õiguste suurendamine, kõrvalmaanteede korrashoid, omavalitsuste teenuste seire ning sisekontrolli mudeli koostamine.

Valga vallavalitsuse jurist vallasekretäri ülesannetes tõi  ühe probleemina haldusreformijärgselt välja õigusaktide ühtlustamise,  mis on väga töömahukas ja mida aasta jooksul ei ole veel lõpetada suudetud. „Positiivne on see, et uue vallavalitsuse struktuuri rakendamisel ei tulnud ette vaidlustamisi ega kohtuvaidlusi," sõnas Kikkas, kes andis ülevaate Valga vallavalitsuse personali komplekteerimisest.

Uue teenusena tõi Kikkas  esile väljaspool raekoja ruume  tasulise  abielutseremoonia  läbiviimise võimaluse, mis on elanike hulgas kasutust leidnud.

Haldusreformi järgselt toodi positiivsena välja ühinenud omavalitsuste teenuste ühtlustamine ja võimekuse suurenemine.

Asevallavanema Kalmer Sarve sõnul jälgitakse ja täidetakse  väga täpselt ka ühinemislepingus kokkulepitut, sealhulgas investeeringuid. Vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus tõi välja, et teehoiu rahastus ei vasta vajadustele ega taga teede korrashoidu.

Ühiselt oldi arvamusel, et  oluliselt suuremat abi oodatakse üleriigiliselt omavalitsuste liidult omavalitsuste IT-arendusel ja e-teenuste rakendumisel.