UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Teade ehitise peremehetuks tunnistamisest

Valga Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Valga Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena endise kortermaja (ehitisregistri kood 111037347).

Kortermaja asub Valga vallas Laatre alevikus, Uus tn 4, katastritunnusega 85501:001:0938.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Valga Vallavalitsusele aadressil Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, 68203, Valga maakond, e-post: valga@valga.ee, tel 766 9900.