UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Tornimäe uuringuruumis geoloogilise uuringu loa taotlemine

Füüsilisest isikust ettevõtja "KITSE-ADO TALU" (registrikood 10081324, aadress Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, 68303) on esitanud Keskkonnaametile geoloogilise uuringuloa taotluse Valga valda jäävas Tornimäe uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks.  Keskkonnaamet edastas Valga Vallavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks uuringuloa taotluse ja Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja korralduse ja loa eelnõu.

Tornimäe uuringuruum asub Valga maakonnas Valga vallas Tagula külas, taotlejale kuuluval eramaal Sisaski kinnistul (katastritunnus 82002:004:0882). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 11,53 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 kaeveõõnt ja kuni 25 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmised. maavaradeks on liiv ja kruus. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmised. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali terastikulise koostis e määramine ning topograafiline mõõdistamine. Geoloogilise uuringu  Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub osaliselt Tornimäe (Tagula) liivamaardla (registrikaart nr 0553) ehitusliiva aktiivse reservvaru 1 plokiga.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

Täpsema lisainfo saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti maapõuespetsialisti Aare Marki poole (tel. 5064227 e-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee). Uuringuloa taotluse ning geoloogilise uuringuloa korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil: https://dhs-adr-kea.envir.ee/default.aspx (registreerimisnumber: 12-2/19/440)