UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga linnas on alanud puude pügamistööd

Linnas on algust tehtud tänavapuude pügamistöö ja hoolduslõikusega. FIE Sergei Dozorenko ülesandeks on sel kevad-suvel ära pügada 523 pärna, tamme ja hobukastanit, mis kasvavad 19. erineva  linnatänava ääres.

Puud on pügatud juba Lai, Karja, Jõe, Pedeli ja Võnnu tänavatel. Hetkel toimetatakse Pärna puisteel.

Vähesel määral teeb puuhooldustöid ka vallahoolduse teenistuse välitööde brigaad. Aprillis alustavad tänavapuude võrade hooldustöid kutsetunnistusega arboristid, kes teevad erihooldustöid 287-le saare-, vahtra ja kasepuule, kokku 14. linnatänaval. Töid teostab Urissaare Rantšo OÜ. Puude pügamistööde lõpptähtajaks on 15. august.

Lisaks tööde tegijatele, kelle kohuseks on jälgida ja võtta tarvitusele meetmed ohutuse kindlustamiseks, peavad ka inimesed olema tähelepanelikud - jälgima liiklusohutust, ajutist liiklusmärgistust ning vaatama, et nad ei satuks töötsooni.

„Tööde tegemisel suurema liiklusega tänavate ääres paneme vajadusel üles ajutised liiklusmärgid ja eriteated liikluse häirituse kohta," kinnitas valla haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre. Lisades, et palju aastaid majandati kõiki puid ühtemoodi, pügatud vormipuudena, mille hooldamine sarnaneb hekilõikusega. „Sel viisil hooldatakse praegu pärnad, tammed ja hobukastanid. Vahtrad ja saared, mis tegelikult ei sobi alleepuudeks, vajavad erihooldust, kuna kasvatavad lõikusejärgselt juba samal suvel taas ühe kuni kahe meetrised juurdekasvud. Ka arukaske ei ole mõtet majandada pügatava puuna, kuna ta on aga olemas, siis on võrahooldus soovitav teha suvel," rääkis Vaigre.

Kunagi pügatud vahtrate ja saarte hooldamiseks on koostöös arboristidega välja töötatud metoodika, mis võimaldab puid edaspidi majandada väikepuuna ning edaspidine hooldus on vähem mahukam.

Valga vallavalitsus vabandab võimalike ebameeldivuste pärast, mida hooldustööd linlastele põhjustada võivad.