UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek

Valminud on Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023. eelnõu. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele avaldab omavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Selle aja sees on elanikel võimalik anda tagasisidet ja teha ettepanekuid dokumendi sisu osas. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks oktoobris 2018.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.

Tagasisidet arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu kohta ootame kuni 2.oktoobrini kas posti teel aadressile Puiestee 8, Valga, 68203 või e-postile: triin.roo@valga.ee