UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu istung toimub 28. septembril

Valga Vallavolikogu I koosseisu 11. istung toimub reedel, 28.septembril 2018 algusega kell 13.00 Tsirguliina Rahvamajas (Tehase 4, Tsirguliina alevik). Pärast vallavolikogu istungit, orienteeruvalt algusega kell 15:00 toimub samas Valga Vallavolikogu liikmete ja Valga Vallavalitsuse liikmete kohtumine vallarahvaga.

 

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Karula Hooldemaja põhimäärus.

(ME 1-4/83)

hooldemaja juhataja Sirje Tann

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

2.

Valga Põhikooli põhimäärus.

(ME 1-4/84)

kooli direktor Hannely Luik-Stogov

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

3.

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine. (ME 1-4/85)

ehitus- ja planeerimis-talituse juhataja Urmas Möldre

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

4.

Kinnisasja omandamiseks loa andmine.

(OE 1-4/86)

ehitus- ja planeerimis-talituse juhataja Urmas Möldre

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

5.

Arvamuse andmine Tinu Liivakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/317363 muutmise taotluse ja korralduse eelnõu kohta. (OE 1-4/87)

ehitus- ja planeerimis-talituse juhataja Urmas Möldre

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

6.

Valga valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine. (ME 1-4/88)

asevallavanem Kalmer Sarv

 

7.

Jaanikese külas asuva Jaanikese motokompleksi krundi detailplaneeringu lõpetamine. (OE 1-4/89)

planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

8.

Valga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. (OE 1-4/90)

planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

9.

Valga valla valimiskomisjoni moodustamine. (OE 1-4/91)

jurist vallasekretäri õigustes Anastasija Kikkas

 

10.

Vallavolikogu rahanduskomisjoni  koosseisu muutmine. (OE 1-4/81)

komisjoni esimees Vilju Arna

 

11.

Vallavolikogu rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. (OE 1-4/82)

volikogu esimees Külliki Siilak

 

12.

Informatsioon ja muud küsimused:

12.1 vallavanema informatsioon;

12.2 Valga valla arengukava ja eelarve-strateegia 2019-2023 eelnõu lühitutvustus.

12.1 vallavanem Margus Lepik

12.2 vallavanem Margus Lepik

 

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Jüri Konrad, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Kalmer Sarv, vallavalitsuse liige Arno Uprus, vallavalituse liige Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, ehitus- ja planeerimistalituse juhataja Urmas Möldre, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla, kommunikatsioonijuht Põim Kama, meediaspetsialist Sirje Lemmik, Karula Hooldemaja juhataja Sirje Tann, Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov