UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Vallavalitsus annab rendile ruumid toitlustusteenuse osutamiseks

Valga Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile toitlustusteenuse osutamiseks aadressil Jaama pst 12 Valga linnas asuvad toitlustuskoha ruumid järgmistel tingimustel:

  1. üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
  2. üüri alghind ei ole määratud;
  3. üürnik tasub ruumide kasutamisega seotud tema poolt pakutud üüri ja kõrvalkulud;
  4. kasutusse andmise tähtaeg on 5 (viis) aastat arvates lepingu sõlmimisest.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus, millele on peale märgitud märgusõna „Jaama pst 12 toitlustusteenus" Valga vallavalitsuse kantseleisse Puiestee tn 8, Valga, hiljemalt 10. detsember 2020 kell 11.

Pakkumised avatakse 10. detsember 2020 kell 11.10 asukohaga Puiestee tn 8, II korruse saal, Valga linn.

Pakkumine esitada järgmiselt:

  1. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.
  2. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.
  3. Pakkumises peavad sisalduma:
3.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
3.2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3.3. sõnadega väljendatud pakkumise üüri summa;
3.4. pakkumise esitaja allkiri;
3.5. esindaja volitusi tõendav dokument;
3.6. tõend riiklike ja kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta.
  1. Komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas.
  2. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

Info enampakkumise ja ruumidega tutvumise aja kohta tööpäeviti: Janek Rennu, telefon 766 9956, e-post: janek.rennu@valga.ee, või Pille Meriroos, telefon 523 7792, e-post: pille.meriroos@valga.ee