UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Vallavalitsus annab üürile hoone Valga keskväljakul

Foto: Anastasija Kikkas

Hoone Riia tn 9a, Valga linn, Valga vald (asukoht Valga keskväljak) üürile andmine eelläbirääkimistega pakkumise teel.

 1. Valga vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise hoone Riia tn 9a, Valga linn, Valga vald (hoone asub Valga keskväljakul) üürile andmiseks järgmistel tingimustel:
  1. üürnik esitab äriplaani kasutusse antava hoone kohta, sealjuures planeeritava kasutusotstarve, investeeringute suuruse, töötajate arvu ja tegevuse ajakava kohta ja tagab äriplaanis toodud kasutusotstarbele hoone väljaarendamise ja avamise hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
  2. hoone kasutusotstarve peab olema avalik (teenused, ärid vms);
  3. üürnik tasub kõik hoonega seotud kõrvalkulud;
  4. kasutusse andmise tähtaeg viis (5) aastat arvates lepingu sõlmimisest.
 2. Pakkumus peab sisaldama:
  1. äriplaani;
  2. andmed pakkuja kohta, pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  3. nõusolek hoone kasutusse võtmiseks vastavalt eelläbirääkimistega pakkumiseks kehtestatud tingimustele;
  4.  pakkumise esitaja allkiri;
  5. esindaja volitusi tõendav dokument;
  6. tõend riiklike ja kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta.
 3. Pakkumise esitamise tähtaeg on 11. detsember 2020 kell 11. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja tekst „Eelläbirääkimistega pakkumine hoonele Riia tn 9a".
 4. Pakkumiste vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta.
 5. Pakkumised avatakse enampakkumise läbiviimise komisjoni poolt 11. detsember 2020 kell 11.15 Valga vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, II korrus, ruum nr 200. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.
 6. Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.
 7. Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist pakkumise esitamise järjekorras. Eelläbirääkimiste sisu ei avalikustata. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma pakkumise hoone Riia tn 9a, Valga linn üürile andmise tingimuste kohta. Komisjon tunnistab parimaks pakkumiseks pakkumise, mis vastab üürile andmise tingimustele.
 8. Vallavalitsus kinnitab eelläbirääkimistega pakkumise võitja või tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.
 9. Võitjaga sõlmitakse üürileping.
 10. Kui pakkumise võitja ei ole ühe (1) kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut, tühistatakse pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.
 11. Täiendav info ja ruumidega tutvumine: Janek Rennu, telefon 766 9956, e-post: janek.rennu@valga.ee või Pille Meriroos, telefon 523 7792, e-post: pille.meriroos@valga.ee.