Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus

Seoses vajaduspõhise peretoetuse kehtetuks tunnistamisega alates 1. jaanuarist 2018 uusi taotlusi vastu ei võeta, kuid kõikidele peredele, kellele määrati vajaduspõhine peretoetus enne 31.detsembrit 2017, makstakse toetus välja kuni 31. märtsini 2018.