Vallavarakomisjon

Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamisega seostud küsimuste lahendamine vastavalt Valga vallavara eeskirjas sätestatule.

 

Komisjoni koosseis:

Esimees munitsipaalvara teenistuse juhtivspetsialist  Pille Meriroos
Liige rahandusteenistuse juhataja  Imbi Rõivassepp
Liige ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja  Urmas Möldre
Liige munitsipaalvara teenistuse spetsialist  Janek Renno
Liige Valga vallavolikogu poolt määratud esindaja