SOTSIAALTÖÖ TEENISTUS

Valga Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse kontaktandmed.

 

 

Juhataja
(ametikoht täitmisel)

 

766 9943

 

Vastuvõtt:

Puuetega inimeste juhtivspetsialist

Marleen Ein

766 9957

marleen.ein@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 107

Eestkostespetsialist

Anne Kalme

5191 9265

anne.kalme@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

kabinet 105

Sotsiaaltöö juhtivspetsialist

Sirje Puusepp

766 9941
5883 5451

sirje.puusepp@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00 Kabinet 109

Valga sotsiaaltööspetsialist

Reet Mõts

766 9945

reet.mots@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 108

Valga sotsiaaltööspetsialist

Riina Vares

766 9942

riina.vares@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 109

Valga sotsialtööspetsialist

Kristi Tsarjov

766 9948

kristi.tsarjov@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
13.00-18.00
R 09.00-14.00
Kabinet 108

Karula sotsiaaltööspetsialist

Õnneke Hermaste

767 9055
5309 0670

onneke.hermaste@valga.ee

Vastuvõtt:
E 09.00-11.00
   13.00-15.00
T 09.00-11.00
   13.00-15.00
R 09.00-11.00
Karula teeninduskeskus

Taheva sotsiaaltööspetsialist

Evi Veerme

766 9274
523 5022

evi.veerme@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
   13.00-16.00
K 09.00-12.00
   13.00-18.00
R 09.00-14.00
Taheva teeninduskeskus

Tõlliste sotsiaaltööspetsialist

Anu Tamm

766 6367
529 0835

anu.tamm@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 09.00-12.00
   13.00-15.00
N 09.00-12.00
Tõlliste teeninduskeskus

Õru sotsiaaltööspetsialist

Eda Kabrits

767 9296
5302 7240

eda.kabrits@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
R 09.00-12.00
Õru teeninduskeskus

Lastekaitse juhtivspetsialist

Ere Arbeiter

766 9947
514 8049

ere.arbeiter@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102

Lastekaitse spetsialist

Kätlyn Podiradt

5804 4033

katlyn.podiradt@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102

Karula ja Taheva lastekaitse spetsialist

Merike Viilup

5305 9257

merike.viilup@valga.ee

Vastuvõtt:
E 09.00-11.00
   13.00-15.00
R 09.00-11.00

Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialist

Maire Baumverk

5819 0560

maire.baumverk@valga.ee

Vastuvõtt: 
T 09.00-12.00
K 09.00-12.00
   13.00-15.00
Õrus:
N 09.00-12.00

Laste hoolekande spetsialist

Jaana Kala

578 07206

jaana.kala@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 13.00-18.00
R 09.00-12.00
Kabinet 102