EELINFO

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 21. nädala (24.-30. 05.2021) eelinfo

25.-27.05 toimuvad Valga Vallavolikogu komisjonide koosolekud. Info: https://www.valga.ee/komisjonide-koosolekud

25.-28.05 osaleb välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt rahvusvahelisel seminaril CULTURAL HERITAGE in ACTION, mis keskendub arhitektuuripärandi väärtustamisele ja kogukonna kaasamisele.

Esmaspäev, 24. mai

Sotsiaaltöö teenistuse (Kungla tn 12) ametnikud osalevad raske ja sügava puudega laste tugiisikute supervisioonil.

- kell 08.00 asevallavanem Meeli Tuubel viibib aktusel Valga Priimetsa Koolis;

- kell 09.00 inforing MS Teamsi keskkonnas ja nõupidamiste ruumis, osalevad vallavalitsuse liikmed, teenistuste juhid;

- kell 11.00 asevallavanem Meeli Tuubel tutvub Valga Muusikakooli tuleohutuse olukorraga;

- kell 15.30-16.30 Lõuna-Eesti RKK ja KOV juhtide ühisistung - iganädalane infovahetus Covid-19 teemadel. Olukorra ülevaated, ettepanekud Riigikantseleile edastamiseks, arutelud omavaheliseks koostööks.  

Teisipäev, 25. mai

Sotsiaaltöö teenistuse (Kungla tn 12) ametnikud osalevad arutelul NEET noorte juhtumikorraldajate ja nende partnerite koostöö ja rollijaotuste üle.

- kell 10.00-12.00 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme hindamiskomisjoni koosolek. Osaleb ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid;

- kell 11.00 noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjon;

- kell 12.00 Valga Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni ning korrakaitsekomisjoni istungid Valga Raekojas ja Zoomis. Kutsutud: vallavanem Monika Rogenbaum, asevallavanem Enno Kase, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;

- kell 13.00 välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt osaleb Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra fondi infopäeval seoses Kesk tn 19 hoone restaureerimise projektiga;

- kell 13.00-15.30 Ringmajanduse intervjuu/fookusgrupp KOV spetsialistid/ projekti „Valgamaa kohalike omavalitsuste ringmajanduse võimekuse ja eesmärkide audit" raames. Osalevad ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid ja keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann. 

Kolmapäev, 26. mai

Sotsiaaltöö teenistuse laiendatud  koosolek, osalevad asevallavanem Meeli Tuubel ja koduhooldustöötajad. Teemaks: kuidas käituda turvaliselt ja hoida oma kliente jätkuva Covid 19 puhangu  tingimustes ning kuidas valmistuda III nakkuspuhanguks.

Kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam osaleb Tööinspektsiooni virtuaalkonverentsil „Vaimne tervis töökohal – Eesti ettevõtete kogemused töötajate toetamisel".

Välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt osaleb Valgamaa omavalitsuste arendustöötajate ümarlaual.

- kell 11.00 raadio Ruut FM saates „Valgalase pooltund" räägib välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt juuni lõpus toimuvast Valga valla keskkonnateadlikkuse festivalist Lood(t)us ON! ning käimasolevast koosloomest Vabaduse tänavale uue ruumilise lahenduse leidmiseks projekti URBACT Space4People raames;

- kell 14.00 Valga Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni istungid Valga Raekojas ja Zoomis. Kutsutud: vallavanem Monika Rogenbaum, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;

- kell 16.00 Valga Vallavolikogu hariduskomisjoni ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni istungid Valga Raekojas ja Zoomis. Kutsutud: vallavanem Monika Rogenbaum, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat.

Neljapäev, 27. mai

- kell 11.00 osaleb välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt projekti Let's Fit rahvusvahelisel projektipartnerite koosolekul projekti lõpuürituse planeerimise teemal;

- kell 13.00-15.00 veebiseminar KOVidele – kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamisega seotud muudatused. Korraldab MKM, osaleb ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid;

- kell 14.00  Kultuurikompassi foorum: Kuidas rääkida oma lugu? Zoomi keskkonnas, osaleb kultuurispetsialist Merce Mäe;

- kell 14.00 Valga Vallavolikogu rahanduskomisjoni istung Valga Raekojas ja Zoomis. Kutsutud: vallavanem Monika Rogenbaum, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;

- kell 16.00 toimub Pedeli I ja Pedeli II paisjärvede puhastamise KMH programmi avalik arutelu veebikeskkonnas MS Teams. Avaliku aruteluga saavad kõik huvilised liituda läbi veebilingi: http://bit.ly/PedeliKSH. Osaleb keskkonnaspetsialist Anni Teetsman, Keskkonnaameti esindajad ja keskkonnamõju hindamise protsessi läbiviija AS Kobras esindajad.

Reede, 28 mai

- kell 10.00 osaleb välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt projekti URBACT Space4people rahvusvahelisel projektipartnerite koosolekul;

- kell 12.00 vallavanem Monika Rogenbaum osaleb renoveeritud Valga politseimaja pidulikul taasavamisel;

- kell 14.00 Valga Vallavolikogu I koosseisu 46. istung Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning Zoom keskkonnas.

Puhkused/personaliinfo:

10.05.-25.05.2021 sekretär Eve Eisen puhkusel, asendab vallasekretär Diana Asi;

24.05.-29.05.2021 sekretär Maarika Kets puhkusel, asendab vallasekretär Diana Asi;

10.05.-27.05.2021 hooldusspetsialist Marju Kants puhkusel;

24.05-28.05.2021  lastekaitsespetsialist Maire Baumverk puhkusel, asendab  lastekaitsespetsialist Iia Põldsepp;

24.05.-04.06.2021 rahvastikutoimingute spetsialist Piret Villemson puhkusel, asendab perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller;

24.05.-30.05.2021 maakorralduse spetsialist Mario Pinka puhkusel, asendab planeeringute juhtivspetsialist.

10.05.-28.05.2021 puuetega inimeste spetsialist Kristi Tsarjovi asendab puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;
 
Sündmused Valga vallas:
26. mail kell 17 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisel platsil huviringide perepäev „Päikeseratas".

27. mai 2021 kell 14.00 Valga Keskraamatukogus Jututund algklasside õpilastele (vene keeles). Üritus toimub raamatukogu Facebooki lehel. Palume jälgida raamatukogu infokanaleid www.valgark.ee ja raamatukogu Facebook.

28. mai 2021 kell 17.00 Karula Rattareede 2021 aasta 1. etapp "Maastikusõit Lüllemäe suusamaal". Rohkem infot: https://www.facebook.com/events/945294669562574/?active_tab=discussion

29. mai kell 18 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse MTÜ Kungla etendus eksimuskomöödia PEETER PAAN LÄHEB VUSSI. Viimane etendus! Pilet 7 eurot.

NÄITUSED

LÜKKUB EDASI 2022. aastasse! Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses fotonäitus "Mõskmisõ luuminõ".

17.05. - 06.06 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses näitus "Naise elu lõuend". Eesti Lasterikaste Perede Liidu näitus "Naise elu lõuend," keskmes on lasterikka pere ema kui naine.

21.05. - 09.06 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Saksa saatkonna rändnäitus "Ida murrang".

04.-30.05 Valga Muusuemi I korruse galeriis linnalooduse näitus „Ma pole külaline, ma elan siin". Näituse koostas Tartu loodusmaja.

04.-30.05 Valga Muuseumis näitus „Valga linn vanadel kaartidel". Valga linna ajaloolised kaardid jutustavad loo Valga kujunemisest piiri- ja raudteelinnaks alates varasest keskajast kuni tänapäevani. Näituse koostas Kalev Härk (Valga Muuseumisõprade Selts).

24.05.-30.05.2021 maakorralduse spetsialist Mario Pinka puhkusel, asendab planeeringute juhtivspetsialist.