UUDISED JA TEATED

« Back

Esmaspäevani saab esitada kandidaate Valga aastaringi auhinnale

Valga Vallavalitsus ootab esmaspäevaks, 20. jaanuariks kandidaate auhinnale "Valga valla aastaring".

Auhinnaga "Valga valla aastaring" tunnustatakse aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele või kollektiividele. Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi.

Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha kõik isikud ja Valga vallas tegutsevad asutused, organisatsioonid jm. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult ning see peab sisaldama andmeid isiku või organisatsiooni kohta, ülevaadet kandidaadi tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.

Igal aastal antakse välja kuni viis aastaring auhinda ning nominendid avaldatakse Valga valla kodulehel www.valga.ee. Auhinnad antakse kätte 21. veebruaril 2020 toimuval pidulikul kontsert-aktusel Valga Kultuuri ja Huvialakeskuses.

Möödunud aastal pälvisid aastaringi auhinna Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor Ülle Juht, TREV-2 teemeister-projektijuht Leho Laik, Valga muuseum, Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing ja Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus.